Proces en middelen

Uitvoering volgens het afgesproken kwaliteitsniveau

De uitvoering van groot onderhoud en renovatieprojecten door Logchies betekent een uitvoering die vrij is van ruis en vrij van zorgen. Terwijl wij u op de hoogte houden op de afgesproken wijze, voeren onze vakmensen het onderhoud uit tegen de laagst mogelijke kosten, op basis van resultaatgerichte afspraken, volgens het gewenste kwaliteitsniveau en met zo min mogelijk overlast voor de bewoners.

Omgang met bewoners

Werken in bewoonde staat: bewonersconsulent2Wij zijn gewend met het werken in een bewoonde omgeving waarbij we ons bewonersprotocol hanteren bij de omgang met bewoners. Groot onderhoud en renovatie is voor bewoners vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het is onze taak om de verwachtingen goed te managen en onze afspraken na te komen. Lees verder: Communicatie is maatwerk per project

Communicatie met bewoners: De bewoners worden voor en tijdens de werkzaamheden geïnformeerd. Wij zorgen ervoor dat de bewoners precies op de hoogte zijn over wat er gaat gebeuren en waar zij met vragen terecht kunnen. Onze bewonersbegeleider is bereikbaar via de bewonerstelefoon. Wij richten indien gewenst een specifieke projectpagina in met bewonersinformatie, bijvoorbeeld met algemene informatie over de werkzaamheden en veelgestelde vragen.

Volgjewoning.nl is ons online communicatieplatform voor het volgen en delen van informatie bij renovatie- en
groot onderhoudsprojecten. Het grote voordeel van dit platform is dat alle partijen (bewoners, ketenpartners
en opdrachtgever) met dezelfde informatie werken. Lees meer: online en offline communicatiemiddelen

 

Kwaliteitsbewaking

Wij zorgen voor gedegen projectvoorbereiding, heldere organisatie van de werkzaamheden en een zorgvuldige planning. Wij houden u op de hoogte van de voortgang met regelmatige rapportages en zorgen voor kwaliteitsbewaking en budgetzekerheid. Wij stellen een leanplanning en een projectkwaliteitsplan (PKP) op. Lees verder: Wij bewaken de kwaliteit, zodat u de regisseursrol kunt aannemen

 

Aandacht voor de omgeving

justintimeOverlastbeperking: Wij bekijken per project hoe we de overlast zoveel mogelijk kunnen beperken. Daarbij nemen we alle aspecten mee: omgeving, flora en fauna,
wet- en regelgeving, de beste plek voor de bouwplaatsinrichting en de meest efficiënte routing.

Flora en fauna: Een cruciale stap bij woningverbetering en verduurzaming is het tijdig uitvoeren van een flora en fauna onderzoek. Dit onderdeel nemen wij meteen mee bij de planontwikkeling en maakt deel uit van de planning.

Logistiek: De aanvoer van bouwmaterialen laten wij zoveel mogelijk plaatsvinden volgens het Just In Time (JIT) principe. Zo is er weinig tot geen opslag nodig op de bouwplaats. De JIT-leveringen vinden plaats voor 07.00 uur in de ochtend. Rond de spitsuren in de wijk zorgen we ervoor dat er weinig tot geen bouwverkeer is. 

 

woonwijzerOplevering en nazorg

Opleverpunten worden direct opgelost of binnen een, met de bewoner afgestemde, termijn verholpen. Bij de eindoverdracht overhandigt Logchies een gebruikshandleiding bestemd voor de bewoners. In deze 'woningwijzer' staan handige tips over de nieuwe voorzieningen in de gerenoveerde woning. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt de bewonerstevredenheid gemeten via een tevredenheidenquête. De wijze van enquêteren wordt met u afgestemd.