Verduurzamen met oog voor bewoners en omgeving

Onze kennis en ervaring met het verduurzamen, van klein- tot grootschalige complexen, hebben wij opgedaan voor onze diverse opdrachtgevers, zoals: woningcorporaties, onderwijs, VVE's en gezondheidszorg. Het realiseren van energiebesparingen in de bestaande bouw is een stevige opgave die wij begrijpen. Als totaalonderhoudsbedrijf denken wij, vanuit al onze disciplines, mee voor de langere termijn.
Bewoners en omgeving De schijf van vijf voor een gezonde woning
Onze aanpak zorgt ervoor dat wij bewonersgericht verduurzamen. Met de schijf van vijf voor een gezonde woning zorgen we voor de optimale combinatie van proces, techniek, bewoners, omgeving en middelen.
Lees meer
Technieken en concepten Stapsgewijze aanpak met het oog op de toekomst
Vanuit onze visie als totaalonderhoudsbedrijf kijken we tevens naar duurzame onderhouds- en beheermogelijkheden voor de langere termijn. We stellen het meest optimale maatregelenpakket op, passend bij uw vastgoedstrategie en investeringsopgave.
Lees meer
Proces en middelen Uitvoering volgens het afgesproken kwaliteitsniveau
We zorgen voor gedegen projectvoorbereiding, heldere organisatie van de werkzaamheden en een zorgvuldige planning. Wij houden u op de hoogte van de voortgang met regelmatige rapportages en zorgen voor kwaliteitsbewaking en budgetzekerheid.
Lees meer