Bewoners en omgeving

De schijf van vijf voor een gezonde woning

schijfvanvijf bewonersDe schijf van vijf voor bewonersgericht verduurzamen gaat om om de juiste combinatie tussen:
1) proces, 2) techniek, 3) bewoners, 4) omgeving en 5) middelen. De bewoner staat daarbij centraal. Onze energetische adviseurs schrijven een haalbare businesscase. Voor het behalen van voldoende bewonersparticipatie zetten wij onze eigen bewonersbegeleiders in, met het juiste empathisch vermogen en de benodigde levenservaring, om bewoners te informeren en te ondersteunen. Ons plan van aanpak zorgt ervoor dat u garant kunt staan voor goede huisvesting en tevreden bewoners. Uitgangspunt daarbij is dat u maximaal kunt door-exploiteren.

cartoon renovatie

 

Inventariseren woonwensen

Bewoners kunnen heel goed aangeven wat er speelt binnen het complex. Deze kennis nemen wij graag mee bij de planvorming. Om de woonwensen in kaart te brengen gaat onze bewonersbegeleider in gesprek met de aanwezige bewonerscommissie, of we nemen een pre-enquête af onder de bewoners. Zo voelen de bewoners zich meteen gehoord en wij kunnen de renovatieplannen afstemmen op de bewonerswensen. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en bereidheid tot participatie. Wij stemmen onze werkzaamheden ook graag af met aanwezige huismeesters, leefbaarheidsconsulenten en wijkmanagers. Zij weten als geen ander waar de aandachtspunten liggen in een wijk of gebouw. 

Lees verder: Maatwerk per project

  

Bewonersparticipatie

Als onafhankelijke partij zijn wij een goede gesprekpartner voor de bewoner. Een klacht kan bijvoorbeeld worden omgezet in een kans. Denk daarbij aan simpele verbeteringen in de woning, om het wooncomfort voor de bewoners te verbeteren. Onze aanpak zorgt voor betrokken bewoners en voldoende draagvlak voor de uitvoering. 

Lees verder: Bewonersbegeleiding en klanttevredenheid

Maatwerk en persoonlijke aandacht zorgt voor voldoende draagvlak en tevreden bewoners
Wij weten hoe we de bewoners kunnen betrekken bij de werkzaamheden. Onze ervaren bewonersbegeleiders zorgen voor voldoende draagvlak. Onze communicatie adviseur zorgt voor heldere communicatie. Dat betekent: begrijpelijke taal en de juiste informatie in de juiste vorm, op het juiste moment. Lees meer over onze werkwijze op de pagina bewonerscommunicatie.
Bewonerscommunicatie