Hoe wij werken

Resultaatgerichte samenwerking

Als totaalonderhoudsbedrijf en vastgoedadviseur met het VGO keur, werken wij het liefst resultaatgericht, zodat wij onze expertise vanaf de initiatieffase tot de beheerfase kunnen inzetten. Wij bundelen graag onze kracht en kennis met die van alle betrokken partijen. Door resultaatgericht samen te werken kunnen wij kosten reduceren, doorlooptijden verkorten, prestatiegaranties waarmaken, budgetten garanderen en een hoge tevredenheid realiseren. Het onderhoud wordt met passie & plezier uitgevoerd door onze vakmensen, tegen de laagst mogelijke kosten, op basis van resultaatgerichte afspraken, volgens het gewenste kwaliteitsniveau en met zo min mogelijk overlast voor de bewoners.

Continu verbeteren

continu verbeterenTijdens de voorbereiding en uitvoering van het werk zorgen wij voor een continu verbeterproces door het houden van dag- en weekstarten met de ketenpartners en het uitvoeringsteam. We evalueren de stand van werk en bespreken wat er goed en minder goed is gegaan. Zo kunnen we van elkaar leren en samen werken aan innovatieve oplossingen en procesoptimalisaties. Om de tevredenheid van de bewoners te meten nemen wij een bewonerstevredenheidsenquête af voor al onze disciplines.
Ook de bewoners vragen wij wat er goed ging en wat beter kan.
Alle leer- en verbeterpunten nemen wij mee in de vervolgtrajecten.

Duurzame samenwerking

Wij geloven in een duur­zame en resultaatgerichte samenwerking, zowel met onze eigen medewerkers als met ketenpartners en opdrachtgevers. Wij hebben veel ervaring met vergaande samenwerkingsverbanden, waarbij we zoveel mogelijk als één bedrijf fungeren en de systemen en het totaalproces op elkaar af kunnen stemmen. Wat ons betreft een samenwerking met voordelen voor alle partijen. Wij werken in diverse vergaande ketenverbanden, zoals:

Succesfactoren voor een goede samenwerking


Wij werken volgens een integriteitscode

Logchies werkt volgens een integriteitscode. Met de integriteitscode beschrijft Logchies wat
zij verstaat onder integriteit en waar de grenzen liggen. We zien de integriteitscode als positieve bijdrage
aan de door ons nagestreefde bedrijfscultuur en onze kernwaarden: passie & plezier, open & professioneel
ambitieus, klantgericht, trots & innovatief. Download hier de integriteitscode


MVO is vast onderdeel van het proces

Als renovatie- en onderhoudsbedrijf zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de invloed die wij uitoefenen op de leefomgeving. Wij kijken altijd naar de haalbare stappen om een positieve bijdrage te leveren op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, milieu, gezondheid en maatschappelijk welzijn. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is bij Logchies een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Lees verder: Goed voor elkaar!

Logo VGO keur
Certificaten en VGO keurmerk 

Naast het VGO Keurmerk, dat wij al sinds 2006 mogen voeren, zijn wij gecertificeerd
met ISO 9001, VCA** en als Erkend leerbedrijf. De certificaten kunt u hier vinden: Certificaten Logchies

 

Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden

Voor het uitvoeren van werken en het leveren van goederen in opdracht van Logchies renovatie en onderhoud gelden de volgende voorwaarden: AIOV Logchies renovatie en onderhoud

Voordeel voor alle partijen
Resultaatgericht samenwerken en langjarig samenwerken biedt voordeel voor alle partijen. Bekijk hier de kennisfilm van OnderhoudNL, SBR en TNO
Bekijk de video