Mutatie

Snelle verhuurmogelijkheid door optimaal proces

Vanaf het moment dat de huur is opgezegd zetten wij het mutatieproces in gang. Bij de opname kunnen we al bepalen wanneer de woning weer in de perfecte verhuurstaat is voor de nieuwe bewoner. Ons uitgangspunt bij mutatieonderhoud is om de woning zo compleet mogelijk aan te pakken en zo snel mogelijk weer verhuurbaar te maken.

eigenhaard
Wij garanderen een vaste, korte uitvoeringstermijn. Zowel voor de standaardwerkzaamheden als voor meer ingrijpende werkzaamheden, zoals het vervangen van de badkamer, keuken of toilet. Omwonenden en directe buren worden via een nieuwsbrief geïnformeerd over het aanstaande onderhoud aan de mutatiewoning. Bij mutatieonderhoud kijken meteen of we een paar energetische verbeteringen kunnen aanbrengen. Daar waar het past in de onderhoudsplanning is een verbetering van twee labelsprongen ons streven.

Digitale opname woningen
Door de woningen digitaal op te nemen reduceren we faalkosten, werken wij efficiënter en krijgt u de calculatie sneller aangeleverd. Wanneer er tijdens de opname van de woning geen plattegronden voor handen zijn dan kunnen wij deze aanleveren. Calculatielijsten worden compleet aangeleverd, voorzien van bestaande en eventueel aangepaste plattegronden. Zodra wij de schriftelijke werkopdracht en indien van toepassing een asbestinventarisatie of vrijgave hebben ontvangen, starten onze medewerkers met de werkvoorbereiding.

Uitvoering mutatiewerkzaamheden
Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn er meerdere partijen tegelijk in de woning aan het werk. Zo houden we de doorlooptijd per woning zo kort mogelijk. De verschillende partijen kunnen elkaar zelfs assisteren, zodat “verloren” uurtjes en reistijd tot een minimum beperkt blijven. Wanneer er sprake is van aanvullende werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden, dan wordt er altijd eerst contact opgenomen met de opzichter van de opdrachtgever. De werkzaamheden worden alleen na schriftelijke (en bij spoedgevallen telefonische) goedkeuring uitgevoerd.

Oplevering
Bij mutatiewerkzaamheden of het verkoopgereed maken van woningen houden we, voorafgaand aan de eindoplevering, een vooroplevering aan de hand van de afgesproken kwaliteitseisen op basis van schoon, heel en veilig, waarbij we streven naar nul opleverpunten. Alle informatie wordt, digitaal, onder het desbetreffende project gearchiveerd in ons systeem Bouwvision, of direct in het systeem van de opdrachtgever. 

Logchies doet de opnames zelf. Dit bevalt vanuit Parteon erg goed. Er zit geen extra schakel tussen, wat voor een uitstekende communicatie zorgt. Logchies loopt voor op het gebied van digitale opnames met de Ipad. Het kost veel werk, maar het levert ook veel op. Duidelijke foto's en tekeningen met compleet ingevulde opnameformulieren, zonder open eindjes.