Technieken en concepten

Stapsgewijze aanpak met het oog op de toekomst

Energielabel
Wij denken met u mee bij de te maken, energiebesparende keuzes en adviseren u over de best passende technieken. Vanuit onze visie als totaalonderhoudsbedrijf kijken we tevens naar duurzame onderhouds- en beheermogelijkheden voor de langere termijn. We stellen het meest optimale maatregelenpakket op, passend bij uw vastgoedstrategie en investeringsopgave. Natuurlijk is het mogelijk om ook schilderwerk of ander onderhoud in het renovatieplan op te nemen. Alle werkzaamheden in één keer uitvoeren: dat is wel zo prettig voor de bewoner! 

 

Energetisch verduurzamingsplan

Het vertrekpunt is de energie-index, deze controleren we op juistheid of we maken de berekening. Vervolgens onderzoeken we de haalbaarheid van meerdere scenario’s. Voor het opstellen van het best passende energetische renovatieplan kijken we naar de optimale combinatie van: 1) proces, 2) techniek, 3) bewoners, 4) omgeving en 5) middelen (de schijf van Vijf). 

energetischHet renovatieplan bestaat uit gefundeerde en complete scenario’s. Om het plan te kunnen schrijven zijn bijvoorbeeld de volgende elementen nodig:

Maatwerk advies

De best passende scenario's berekenen wij bijvoorbeeld met de inzet van onze rekentool SMILE. Wij staan achter een stapsgewijze aanpak van meer investeren in minder woningen, conform uw budget en volgens het Trias-energetica principe. Met isolerende maatregelen voor dak, gevel en fundering worden bestaande woningen relatief eenvoudig opgeschaald naar energielabel B of A. De werkzaamheden verlopen vlot, volgens afspraak en met minimale overlast voor bewoners en omwonenden. En belangrijk: Tijdens de uitvoering kunnen de bewoners gewoon in hun woning blijven.

Kijk ook bij onze referenties

Producten en maatwerk oplossingen

Als kennisorganisatie zijn we blijvend op zoek naar maatwerk oplossingen en concepten voor verduurzamen. Door onze kennis te bundelen met ketenpartners en opdrachtgevers, kunnen wij flexibele concepten ontwikkelen met de best passende producten per project. Enkele voorbeelden:

Wilt u veel of weinig investeren? Wij berekenen het best passende scenario voor uw opgave
Wij staan achter een stapsgewijze aanpak van meer investeren in minder woningen, conform uw budget en volgens het Trias-energetica principe. Wij berekenen het scenario bijvoorbeeld met onze rekentool SMILE. Bekijk het filmpje.
Wij denken graag met u mee!