Resultaatgerichte aanpak

Zodat u de regisseursrol kunt aannemen

vgo keurAls modern familiebedrijf geloven wij in resultaatgericht en duurzaam samenwerken, want: Resultaatgericht samenwerken biedt voordeel voor alle partijen. Wij zijn uw vastgoedadviseur voor alle onderhoudsdisciplines met gedegen kennis en kunde op het gebied van gevel, dak, interieur en installatie; vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering en instandhouding. Ons VGO keur onderstreept dit.  
 

Richting bepalen

We brengen de huidige staat van het vastgoed voor u in kaart en bepalen, samen met u, de juiste en gewenste strategie. Waar bevinden we ons binnen de complexstrategie en in welke fase bevindt het complex zich binnen de onderhoudscyclus? Wat willen we nu aanpakken en wat kan later opgepakt worden? Welke acties zijn nodig binnen uw vastgoedstrategie? Het gekozen scenario werken wij uit naar een gedetailleerd onderhoudsplan met de benodigde
technische prestatie-eisen. 

Uitvoering volgens uw wensen

KompasHet uiteindelijke onderhoudsplan wordt afgestemd op úw vastgoedstrategie, binnen úw budget en volgens de bewonerswensen. Logchies heeft de expertise in huis van initiatief- tot beheerfase. Van ontwerp, uitvoering tot instandhouding van het complex. Wij voeren het onderhoud uit tegen de laagst mogelijke kosten, op basis van resultaatgerichte afspraken, volgens het gewenste kwaliteitsniveau en met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. Terwijl u als regisseur, goed geïnformeerd blijft, kunt u door onze manier van werken verzekerd zijn van:

 

Voordelen voor opdrachtgever en opdrachtnemer

Bij resultaatgericht samenwerken gaan wij meer een partnership aan met onze opdrachtgever, in plaats van een traditionele opdrachtgever/opdrachtnemer relatie. Dit heeft vele voordelen. Voordeel voor u als opdrachtgever is bijvoorbeeld dat voor de komende jaren de kosten voor het beheer en het onderhoud van een complex inzichtelijk zijn. Voor ons als opdrachtnemer betekent het continuïteit en de ruimte om innovatieve en vernieuwende technieken toe te passen. Lees verder over hoe wij zorgen voor kwaliteitsbewaking en besparing op onderhoud.

Regisserend opdrachtgeverschap gaat om het durven loslaten van de traditionele rolverdeling. Logchies is zo'n partij waarbij wij het vertrouwen hebben om de traditionele rol van opdrachtgever los te kunnen laten. Onze samenwerking geeft energie en inspiratie voor beide partijen!

 

Voordeel voor alle partijen
Resultaatgericht samenwerken is een vrij nieuwe manier van samenwerking. Het verschil met traditioneel aanbesteden is dat er wordt gekeken naar continuïteit in de werkrelatie en naar het wegnemen van risico's. Resultaatgericht samenwerken en langjarig samenwerken biedt voordeel voor alle partijen. Bekijk hier de kennisfilm van OnderhoudNL, SBR en TNO
Bekijk het filmpje