Garantie op de kwaliteit

Resultaatgericht onderhoudsplan

Met onze resultaatgerichte aanpak kunnen wij besparingen van meer dan 20% realiseren ten opzichte van traditioneel onderhoud. De afspraken leggen we vast in een resultaatgericht onderhoudsplan of prestatie-overeenkomst. Zo kunnen wij gedurende langere tijd de kwaliteit van het werk, conform de overeengekomen eisen garanderen. Regelmatige periodieke controle is onderdeel van de overeenkomst. Aan de hand van periodieke inspecties en controles kunnen wij samen met u diverse onderhoudscenario's op- en bijstellen.  

Kwaliteitsbewaking

RegisseurMet (bijvoorbeeld) de NEN 2767 conditiescore brengen we de technische staat van alle bouw- en installatiedelen van het complex in kaart. De conditiescore is maatgevend voor het opstellen van het onderhoudsplan. En we kijken verder. Er wordt ook rekening gehouden met esthetische wensen. Samen bepalen we de wenselijke conditie per onderdeel. Wij werken bijvoorbeeld met een projectkwaliteitsplan (PKP) om gezamenlijk het gewenste resultaat te kunnen borgen en monitoren. In een projectongebonden ketensamenwerkingsverband wordt dit plan met de totale keten afgestemd. Zo beschikt iedere partij over dezelfde toetsingsmiddelen. Logchies staat garant voor de geleverde kwaliteit. De beoordeling van de kwaliteit van de geleverde dienstverlening wordt gemeten aan de hand van KPI’s, die bij aanvang met u worden bepaald. Deze KPI’s kunnen betrekking hebben op onderwerpen, zoals: bereikbaarheid, budget en bewonerstevredenheid.

Besparen op onderhoud

Bij meerjarenonderhoud kunnen we de onderhoudswerkzaamheden evenwichtiger en beter over het jaar verdelen, waardoor er een duidelijke jaarcyclus ontstaat. Op basis van vooraf bepaalde kwaliteitsnormen, kunnen wij de conditie en de levensduur van uw vastgoed blijven monitoren en onderhouden. Zo kunnen we telkens een jaar van te voren in beeld brengen welk onderhoud écht noodzakelijk is.

Onze planvoorbereiders geven advies en stellen een gedetailleerd Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) op, met de benodigde technische prestatie-eisen. Aan de hand van deze planning doen wij voor u de tussentijdse inspecties van het vastgoed, beoordelen wij wat de status is en wat er de komende periode aan onderhoudskosten te verwachten valt. Door deze werkwijze houden we grip op de kwaliteit en de onderhoudskosten van uw bezit en kunnen we het preventief onderhoud meenemen en kosten besparen. Deze besparing kunt u reserveren en inzetten bij toekomstige investeringen. 

Voordeel voor alle partijen
Resultaatgericht samenwerken en langjarig samenwerken biedt voordeel voor alle partijen. Bekijk hier de kennisfilm van OnderhoudNL, SBR en TNO
Bekijk het filmpje