Planmatig

Resultaatgericht gevelonderhoud

Logchies heeft ruim 50 jaar ervaring met gevelonderhoud. Wij zijn trots op de kwaliteit die wij leveren, uitgevoerd door onze vakmensen en met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. Gevelonderhoud is het meest effectief als het planmatig wordt uitgevoerd. Na een uitgebreide inspectie en conditiescore bepalen we welke werkzaamheden de komende jaren uitgevoerd dienen te worden om het gewenste resultaat te bereiken en te behouden. Vanzelfsprekend in overeenstemming met uw complexstrategie.

Wat kan er later? Wat is nú echt nodig? 

planmatig

Onze jarenlange ervaring met het organiseren, uitvoeren en controleren van het onderhoudswerk zetten wij graag in vanaf de planvorming. Wij kijken meteen naar de extra kansen en mogelijkheden om het onderhoudsproces van uw vastgoed zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Wij zorgen voor het technisch beheer van uw vastgoed, met onze blik gericht op de toekomst.  

Kostenbesparingen door continuïteit en standaardisatie

Wij geloven in een open en transparante samenwerking en delen graag onze kennis over innoverende technieken en werkwijzen. Zo kunnen wij de kosten over een lange exploitatieperiode substantieel verlagen. Bij meerjarenonderhoud kunnen we de onderhoudswerkzaamheden evenwichtiger en beter over het jaar verdelen, waardoor een duidelijke jaarcyclus ontstaat. Wij stemmen de strategische en tactische doelstellingen met u af en kunnen het gehele proces van inspectie tot en met de nazorg overnemen. Met een meerjarig resultaatgericht onderhoudsplan of een prestatie-overeenkomst leggen we afspraken vast en maken we de onderhoudskosten vooraf inzichtelijk, voorspelbaar en beheersbaar.

Ervaren vakmensen

Wij hebben vakmensen in huis op het gebied van schilderwerken, houtrotherstel, gevelreiniging en betonherstel. Ook werken we samen met onze vaste ketenpartners. Naast het uitvoerende werk op het gebied van renovatie en onderhoud, omvat ons dienstenpakket tevens inspectie en inventarisatie van vastgoed, advisering over energetische verbeteringen en het opstellen van onderhoudsscenario's.

Vanzelfsprekend staat de bewoner centraal 

Onze medewerkers hebben ruime ervaring met werkzaamheden in en om bewoonde woningen. Logchies werkt vanuit een grote betrokkenheid naar haar opdrachtgevers, de bewoners en hun directe omgeving. Bewoners en omwonenden worden voor en tijdens de werkzaamheden geïnformeerd, zodat zij precies op de hoogte zijn van wat er gaat gebeuren en waar zij met vragen terecht kunnen. 

Lees hier meer over onze aanpak met bewonerscommunicatie

Ketensamenwerking met bedrijven, zoals die tussen Logchies en de Alliantie, begint met in elkaars verlengde liggende ondernemingsvisies. Vervolgens het overtuigd zijn van elkaars kwaliteiten, de bereidheid om deze langdurig voor elkaar in te zetten en samen verder te ontwikkelen. Tenslotte deel je de drive om voortdurend de kwaliteit van dienstverlening en het te maken product te willen verbeteren op de meest duurzame, innovatieve en kostenefficiente wijze. Dan heb je het goed voor elkaar.