Maak kennis met SMILE
SMILE legt verbindingen tussen alle thema’s, die van belang zijn bij grootschalige onderhouds- en investeringsprojecten, maar die vaak los van elkaar besproken worden. De rekentool vergelijkt de alternatieven aan de hand van vier renovatiescenario's. Wat is beter? Veel investeren in weinig woningen of weinig investeren in veel woningen? Maak kennis met SMILE.

smile aandachtspunten

 

Optimale scenario's berekenen

We verbinden de verschillende thema’s met elkaar en maken er communicerende vaten van. Met behulp van SMILE bespreken we deze samenhang; SMILE brengt in beeld welke invloed een besluit in één van die gebieden heeft op de andere. Zodat u uw keuzes kunt optimaliseren bij groot onderhoud  of andere, effectievere keuzes kunt maken. 

De uitgebreide database van SMILE bestaat uit een bundeling van wetenschappelijke data en de gedeelde kennis en ervaring van de samenwerkende vastgoedonderhoudsbedrijven: Boekema, visie op vastgoedonderhoud, Kloet Onderhoud, Logchies renovatie en onderhoud, de Variabele Strategie en Innovatie (bestaande uit Jacobs Beheersbaar Onderhoud, Burgers van der Wal, Burghouts en Hagemans Vastgoedonderhoud). Bekijk hier de introductiefilm over SMILE.

smileverbindingenFocus op bestaande voorraad

De komende jaren staat de vastgoedsector voor vele investeringsvraagstukken. Belangrijke vraag daarbij is: In welk deel van het bezit verbeteren we de energie-zuinigheid en minstens zo belangrijk: tot welk niveau? SMILE (Smart Investeren in Lagere Energielasten) maakt in vier alternatieve scenario's inzichtelijk wat de consequenties
zijn van de mogelijke onderhoudsingrepen. 

SMILE is geen strategisch stuurmodel, maar een tactisch-operationeel hulpmiddel. Idealiter werken we met SMILE één jaar voordat u als opdrachtgever gaat investeren. Dus voordat u de begroting gaat opstellen. Samen met u bekijken we, met behulp van SMILE, wat de meest effectieve manier is om een specifiek project te verbeteren. Tegelijkertijd is het meteen een toets van de gekozen strategische route:
is dat de juiste of kunt u daar eventueel nog in bijsturen?

Bij de berekening worden alle mogelijke variabelen meegenomen die van belang zijn, bijvoorbeeld kasstromen, rekenrentes, mutatiegraad, bedrijfswaarde, Daeb-grens en WOZ waarde. De rekentool geeft antwoord op vragen als:

- Wat worden de extra huurinkomsten?
- Hoeveel energie kan er bespaard worden?
- Wat gebeurt er met de woonlasten? 

SMILE logo

Meer weten?

Heeft u een renovatie- of onderhoudsproject waarbij u nog moet bepalen en onderbouwen voor welk energiebesparend scenario u kiest? Wij laten u graag vrijblijvend kennismaken met SMILE door samen een project door te rekenen. U kunt daarvoor contact opnemen met Cor Been, via onderstaand contactformulier of telefoonnummer: 0251 264083. Meer informatie kunt u vinden via www.smilerekentool.nl en de introductiefilm over SMILE.