Goed voor elkaar

Onze bedrijfsvoering kenmerkt zich door bewuste keuzes. We zorgen daarbij voor een goede PPP-balans (People, Planet, Profit). Aan de drie bekende P’s hebben we een vierde toegevoegd: de P van Pleasure: Het gaat om het plezier van samen goed werk leveren, om resultaatgericht samenwerken. Zo kunnen wij gezamenlijk kosten reduceren, doorlooptijden verkorten, planningen en prestatiegaranties waarmaken, de afgesproken kwaliteit behalen, budgetten garanderen en een hoge tevredenheid realiseren bij alle betrokkenen.

Goed voor het milieu

Duurzaamheid is het vertrekpunt bij onze activiteiten. Bij onze renovatie- en onderhoudsprojecten zetten wij in op de realisering van flinke labelsprongen, om daarmee het primaire energiegebruik fors terug te dringen. Een verbetering van twee sprongen is daarbij vaak het minimum. Maar, onze bijdrage op het gebied van duurzaamheid gaat óók om een verlaging van het aantal onderhoudsmomenten en het gebruik van duurzame materialen.

JINC16 44Goed voor bewoners en de omgeving 

Het werken binnen de sociale huisvesting brengt extra verantwoordelijkheden met zich mee. Wij dragen graag ons steentje bij rondom de omgeving van de projecten waar wij werken. Onze medewerkers zijn behulpzaam. Waar mogelijk verrichten we eenvoudige klusjes ter verbetering van de openbare ruimte of we helpen een bewoner met eenvoudige hand- en spandiensten.

Goed voor de maatschappij  

Wij zijn een erkend leerwerkbedrijf voor onderhoudsmedewerkers, bieden stageplaatsen aan studenten, werken samen met opdrachtgevers in een MBO-traineeship voor vastgoedbeheer, voeren een actief beleid voor oudere werknemers en delen onze kennis in de regio op allerlei overlegniveaus. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid komt verder tot uitdrukking in een jaarlijkse actie voor bijvoorbeeld de regionale speelgoedbank en structurele, financiële steun in de vorm van ons partnership met JINCBekijk hier het filmpje van de bliksemstage voor groep 8 leerlingen. Daarnaast is Logchies sponsor van diverse lokale en regionale evenementen.