Passende communicatiemiddelen

Per project kijken we met welk type bewoners we te maken hebben. Senioren willen bijvoorbeeld op een andere manier benaderd worden over de werkzaamheden dan starters en jonge gezinnen. Daarom zetten wij zowel online als offline middelen in, afhankelijk van het project. Op deze wijze kunnen we de werkzaamheden zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk uitvoeren.

communicatieschema fases

Het communicatieproces wordt in drie fases verdeeld; voorbereiding, uitvoering en oplevering. Zie hiernaast een schema van ons meest uitgebreide proces, bijvoorbeeld bij renovatieprojecten. De in te zetten middelen zijn afhankelijk van de te verwachten overlast en zwaarte van het project. Wij zorgen ervoor dat de bewoners precies weten welke werkzaamheden wij op welke dag uitvoeren en waar dat in de woning gebeurt.

Door onze wijze van communiceren kunnen bewoners zich met vertrouwen richten op het eindresultaat: een mooie woning!

 

 

 

Online middelen

Volgjewoning.nlvolgjewoningipad

Het online platform Volgjewoning.nl is te gebruiken op PC, tablet en smartphone. Het grote voordeel is dat alle partijen met dezelfde informatie werken. Tijdens groot onderhoud- en renovatieprojecten kunnen bewoners, bewonersbegeleiders, opdrachtgever en keten-partners 24/7 de planning en uitvoering per woning volgen. Doordat alle gegevens op één plek staan kunnen wij efficiënter en sneller werken en faalkosten voorkomen.

Projectpagina bewonersinformatie

Voor onze projecten richten wij indien gewenst een specifieke projectpagina in met veelgestelde vragen en algemene informatie. Aan het eind van het project kan er een online tevredenheidsenquete worden afgenomen. Kijk ook op de pagina: Projectinformatie voor bewoners.

Offline middelen

Informatiebrochure en nieuwsbrief

offline communicatie
In onze bewonersinformatiebrochures leggen we uit wat we gaan doen, hoe lang het gaat duren, waar de werkzaamheden plaatsvinden, wie contactpersoon is bij vragen en welke hinder het werk met zich mee kan brengen. Bij groot onderhoud- en renovatie- projecten wordt specifieke projectinformatie toegevoegd, onder andere het principe van
70% akkoord voor deelname. Met tussentijdse nieuwsbrieven informeren we de bewoners over de voorgang van de werkzaamheden.

Bedankkaartje en enquête

Met het bedankkaartje in meerdere talen bedanken we de bewoners voor de medewerking. Tevens vragen we naar de tevredenheid over het uitgevoerde werk. Wij vragen bewoners wat er goed ging en wat beter kan. Zo kunnen wij de verbeterpunten meenemen in de vervolgtrajecten.

Woningwijzer

Bij groot onderhoud, renovatie en mutatiewerkzaamheden ontvangt de bewoner bij de oplevering
in de woning een Woningwijzer. In deze brochure wordt het gebruik en het onderhoud van de nieuwe installaties uitgelegd. 

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?
Wij hebben alle kennis in huis op het gebied van totaalonderhoud. Onze producten en diensten stemmen wij af op uw behoefte. Wij denken graag mee en leveren maatwerk, zowel inspanningsgericht als resultaatgericht. Bel voor een informatief gesprek met Cor Been via 0251-264083 of 06-30837204, of vul uw gegevens in op het contactformulier, dan nemen wij even contact met u op.
Wij denken graag met u mee!