Oplossingen bedenken

oplossingen bedenkenWij zijn op expeditie

Door te werken in de onderhoud- en renovatiesector dragen we bij aan het instandhouden van de woningvoorraad van onze opdrachtgevers. Dat doen we met aandacht voor de bewoners en voor de omgeving. Binnen ons werk is één van de meest urgente vraagstukken het zorgen voor een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050. Wij buigen ons over de meest interessante en complexe vragen voor de verduurzaming van de bestaande bouw.

expeditie aardeCO2 neutraal in 2050 gaat verder dan het verduurzamen van de woningen. Wij willen als organisatie (extra) stappen zetten voor een duurzame toekomst. Er zijn zoveel vraagstukken waar we ons over kunnen buigen, want: Hoe gaan we bijvoorbeeld om met schaarste in materialen? Welke recycling en upcycling mogelijkheden zien we? Hoe kunnen we onze logistieke bewegingen terugdringen? Wat gebeurt er met ons afval? En… zeker ook hoe duurzaam is ons eigen persoonlijke gedrag?

Wij hebben een ambitieus doel: Versterkt door de branche waarin wij werken, zijn wij ons bewust van de verantwoordelijkheid en onze invloed op het gebied van duurzaamheid, milieu, leefomgeving, veiligheid en welzijn. Wij kijken graag verder en zetten met de individuele medewerkers extra stappen voor een duurzame wereld. Logchies heeft daarom een ambiteuze doelstelling geformuleerd, een zogenaamde BHAG (Big Hairy Audacious Goal). Die luidt: In 2023 is volledig circulair uitvoeren van de onderhouds- en renovatieprojecten een way of working en een verdienmodel binnen Logchies en de keten geworden.
Bekijk de vacatures

Medewerkers aan het woord