Bij renovatie van de daken is het niet nodig om alle dakpannen weg te gooien. Het hergebruiken van dakpannen hebben we inmiddels toegepast op het project Hemsterhuisflat in Amsterdam.
Bij een aantal projecten van Parteon is Isovlas toegepast om het binnendak te isoleren. Isovlas is een natuurlijk alternatief voor PIR isolatie.
Stikstof absorberende dakpannen met als doel het verbeteren van de leefomgeving. Toegepast op de Meidoornstraat en Burgemeester van Ordenstraat in Zaandam.
Stikstof absorberende dakpannen met als doel het verbeteren van de leefomgeving. Toegepast op de Meidoornstraat en Burgemeester van Ordenstraat in Zaandam.

Circulaire en duurzame alternatieven voor daken

project
Circulaire en duurzame alternatieven voor daken
plaats
Wormerveer en Zaandam

Onze BHAG (Big, Hairy, Audacious Goal) luidt als volgt: ‘In 2023 is volledig circulair uitvoeren van de onderhouds- en renovatieprojecten de standaard binnen Logchies en de vaste keten geworden’. Met deze BHAG willen wij onszelf écht uitdagen om in een vrij korte periode grote stappen te zetten. Dat is nodig, want het werk dat wij doen heeft invloed op het milieu, de leefomgeving, de veiligheid en het welzijn va de bewoners voor wie we ons inzetten. Het is onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Hoe doen we dat?
In samenwerking met onze ketenpartners en opdrachtgevers zijn wij continu op zoek naar circulaire alternatieven. Wij dagen de keten inclusief onszelf uit om actief alternatieve materialen aan te dragen en toe te passen bij onze projecten. Vervolgens nemen wij pro-actief onze opdrachtgevers mee in de diverse mogelijkheden. Circulair ondernemen doen we dus niet alleen. Het is hierbij heel belangrijk om intensief samen te werken in de keten, durven te innoveren en het ook gewoon te doen.  

Toepassen van circulaire alternatieven voor daken

Dat het toepassen van circulaire varianten al grotendeels in het DNA van de keten zit, blijkt uit de onderstaande voorbeelden van alternatieve varianten die wij hebben toegepast bij de renovatie en onderhoud van de daken bij onze projecten.

Een aantal voorbeelden van deze circulaire varianten zijn:

  1. Toepassen stikstof-absorberende dakpan

Op de Meidoornstraat en de Burgemeester van Ordenstraat in Zaandam (bezit van Rochdale) zijn stikstof absorberende dakpannen toegepast. De stikstof absorberende dakpan is een alternatieve dakpan die schadelijke uitstoot van uitlaatgassen door verkeer, verwarming en industrie terugdringt, vooral in dichtbevolkte steden en gemeenten. Stikstof absorberende dakpannen zijn nieuwe dakpannen, waardoor de toepassing misschien niet circulair is, maar ze verbeteren wel de leefomgeving. Deze dakpannen reinigen de lucht en absorberen stikstof, wat een positief effect heeft op de groenvoorziening in de buurt. Het proactieve voorstel om over te gaan op stikstof absorberende dakpannen, is afkomstig van BMN (Bouwmaterialen Nederland). 

  1. Hergebruik van dakpannen

Om een woning te isoleren, moeten eerst de bestaande dakpannen worden verwijderd. Meestal worden deze dakpannen weggegooid en vervolgens worden er nieuwe dakpannen geplaatst na het isoleerwerk. Weggooien is zonde, want vaak is de kwaliteit van de dakpannen nog in orde. Het is alleen wel arbeidsintensiever om dakpannen voorzichtig te verwijderen i.p.v. ze stuk te gooien via de stortkoker. Het hergebruiken van dakpannen is inmiddels toegepast op project Hemsterhuisflat in Amsterdam. Hier hebben we de helft van de pannen hergebruikt om een van de dakvlakken af te dekken met de bestaande pannen.

Hergebruik van dakpannen is dus toepasbaar, maar het moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
1) Het moeten keramische pannen zijn (goede keramische pannen hebben een lange levensduur en kunnen wel 75 tot 100 jaar mee).
2) De pannen moeten in goede staat zijn.
3) Er moet een zwaardere steiger geplaatst worden.
4) Er moet een opslag zijn voor pannen.

  1. ‘Reclaimed’ hout voor VELUX dakramen

In Wormerveer hebben wij in opdracht van Parteon energetische maatregelen uitgevoerd bij 81 woningen. Er zijn onder meer oude dakramen vervangen door energie-efficiëntere varianten. Parteon heeft in samenwerking met Logchies en BMN Bouwmaterialen gekozen voor het VELUX dakraam van ‘reclaimed’ hout.

‘Reclaimed’ hout is afkomstig van hout, zoals balken en dakplaten ‘gered’ uit sloopgebouwen van soms wel honderd jaar oud. Het hout wordt gesneden en voorbereid op het productieproces van een VELUX dakraam. Ieder afgewerkt dakraam is gelabeld met de houtherkomst. Hierdoor kan iedere eindgebruiker achterhalen waar het hout uit hun specifieke dakraam vandaan komt. Door dit oude hout te hergebruiken in VELUX dakramen wordt het gebruik van nieuw hout met 100% verminderd. Daarnaast wordt de levensduur van het hout met wel 30 tot 40 jaar verlengd en wordt over de totale levenscyclus van deze dakramen naar schatting 28% CO2 bespaard.

  1. Toepassen van Isovlas

Bij een aantal projecten van Parteon is Isovlas toegepast om het binnendak te isoleren. Isovlas is een Nederlands biobased isolatiemateriaal, gemaakt van natuurlijk vlasvezel, vrij van fossiele brandstof. Het is vocht- en temperatuurregulerend, sterk geluidwerend en kan volledig worden hergebruikt. Voorheen gebruikte we PIR isolatie, wat een hogere warmteweerstand heeft en daardoor extra goed isoleert. Echter is het vormvast, waardoor het zich moeilijker in kieren en naden laat stoppen. Tot op heden is PIR ook moeilijk recyclebaar en worden er de nodige chemicaliën gebruikt bij het productieproces. Isovlas is dus een natuurlijk alternatief. Het is licht, zeer verwerkingsvriendelijk en damp accumulerend: het kan vocht vasthouden, waardoor er geen dampdichte folie meer nodig is. Isovlas heeft een lagere isolatiewaarde dan PIR, maar dit wordt opgelost door het dikker te isoleren. Zo vullen we de hele dakbalk of -gording om aan dezelfde waarde te voldoen als aan de PIR isolatie. Het toepassen van Isovlas is goed bevallen, waardoor we het nu als standaard isolatiemateriaal toepassen daar waar de dikte van de isolatie het toelaat.

Meer lezen over circulaire stappen die wij zetten? Lees dan het volgende artikel: Logchies onlogisch - Logchies.

project
Circulaire en duurzame alternatieven voor daken
plaats
Wormerveer en Zaandam