lOGCHIES bhag
VAN DENKEN NAAR DOEN
Samen met opdrachtgevers, co-makers en ketenpartners heeft Logchies al vele (extra) stappen gezet voor een duurzame toekomst. Ook in 2023 gaan wij door met het maken van meer circulaire keuzes. Dat doen wij bijvoorbeeld door pro-actief, alternatieve scenario’s aan te bieden met circulaire materialen.

In 2018 hebben wij onze ambitieuze doelstelling geformuleerd, de zogenaamde BHAG (Big Hairy Audacious Goal). Die luidt: “In 2023 is volledig circulair uitvoeren van onderhouds- en renovatieprojecten een way of working binnen Logchies en de keten geworden.

Wij zijn op de goede weg om onze BHAG te behalen! Er zijn, samen met onze opdrachtgevers en ketenpartners, mooie stappen gemaakt op het gebied van circulair innoveren en duurzaam ondernemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

- het inzettten van herbruikbare materialen en het reduceren van transportbewegingen
- het plaatsen van circulaire keukens
- project Staalmanplein: refurbished sanitair, circulaire keukens, eenvoudig te vervangen dakbedekking

Dit is echter lang niet alles. Wij hebben veel meer stappen gezet... dit jaar hoort u nog veel meer van ons! Bent u toch al benieuwd naar onze ontwikkelingen? Kom gerust een bakkie doen! Wij zijn ook heel benieuwd naar uw ervaringen met circulaire alternatieven. Stuur ons een e-mail aan circulair@logchies.nl of vul het contactformulier hieronder in, en we plannen een bakkie met u in!

BHAG hergebruik houtKortom, Wij staan VIERKANT achter de missie van onze opdrachtgevers om de verduurzamingsopgave te behalen. Met onze ambitieuze BHAG willen we die beweging versnellen. We kijken daarbij VOORUIT! Want, hetzelfde blijven doen als tijden veranderen, dat is onlogisch. Integraal verduurzamen en circulair ondernemen, dát is Logchies.Wij dagen daarom onszelf én de keten uit om duurzame keuzes te maken. Want, het realiseren van deze doelstelling vraagt om een nieuwe manier van (samen)werken en om anders denken en doen, van onlogisch naar Logchies. Logische keuzes in plaats van onlogisch, oftewel: LOGCHIES in plaats van ONLOGISCH. SAMEN OP ZOEK NAAR CIRCULAIRE ALTERNATIEVEN!