lOGCHIES bhag
VAN DENKEN NAAR DOEN
Wij staan VIERKANT achter de missie om de verduurzamingsopgave te behalen. Met onze ambitieuze BHAG willen we die beweging versnellen. We kijken daarbij VOORUIT! Want, hetzelfde blijven doen als tijden veranderen, dat is onlogisch. Integraal verduurzamen en circulair ondernemen, dát is Logchies.

Wereld en BHAG

Om de beweging naar CO2 neutraliteit te versnellen hebben wij een ambitieuze doelstelling geformuleerd, een zogenaamde BHAG (Big Hairy Audacious Goal). Die luidt: “In 2023 is volledig circulair uitvoeren van onderhouds- en renovatieprojecten een way of working binnen Logchies en de keten geworden.” Daarom dagen wij onszelf én de keten uit om duurzame keuzes te maken. Want, het realiseren van deze doelstelling vraagt om een nieuwe manier van (samen)werken en om anders denken en doen, van onlogisch naar Logchies. Logische keuzes in plaats van onlogisch, oftewel: LOGCHIES in plaats van ONLOGISCH. 

 

Samen met opdrachtgevers, co-makers en ketenpartners wil Logchies (extra) stappen zetten voor een duurzame toekomst. Dat doen wij bijvoorbeeld door, vanuit nieuwsgierigheid en pro-activiteit, alternatieve scenario’s aan te bieden met circulaire materialen. Ook kijken wij, bij het opstellen van MJOP's voor onze opdrachtgevers, breder en verder vooruit om te zorgen voor een duurzame programmering van het onderhoud (integraal DMJOP). Wij blijven daarbij een wendbare organisatie die continu verbetert om processen en dienstverlening aan te laten sluiten bij de klantvraag en de veranderende markt.

SAMEN EEN BAKKIE DOEN?bakkie

Wij zijn goed op weg naar 2023 en hebben al voorbeelden te delen van projecten die op dit moment in de fase van planontwikkeling zijn  met een circulair scenario.

Wilt u meer weten over de stappen die wij zetten? Wij vertellen graag meer en horen ook graag uw ambities. Kom gerust een bakkie doen (in ons circulaire koffiebekertje van bamboepapier). Stuur een e-mail aan circulair@logchies.nl of vul het contactformulier hieronder in.