10 oktober 2019

‘Vlieguren’ met opdrachtgevers terug te zien in resultaten VGO Keur

VGO keur

“De wederom behaalde certificering met het VGO Keur bevestigd onze duurzame samenwerking met opdrachtgevers. De vele ‘vlieguren’ die wij gezamenlijk hebben gemaakt zijn o.a. terug te zien in de waarderingen vanuit de klanttevredenheidsmeting. Dat maakt ons nóg trotser op het VGO Keur.” Aldus algemeen directeur, Paulina Logchies.

Vlieguren met opdrachtgevers

Opdrachtgevers staan steeds meer open voor een resultaatgerichte samenwerking (RGS). Er is vertrouwen om de traditionele rolverdeling los te laten en de regisseursrol aan te nemen. Het wederom behalen van het VGO keur en de resultaten van de klanttevredenheidsmeting (onderdeel van de audit door KIWA) zijn een mooie afspiegeling van de duurzame samenwerkingen met onze opdrachtgevers. Als sterke punten van Logchies noemden opdrachtgevers o.a.:

Resultaten klanttevredenheidsmeting

Voor klanttevredenheid scoorden wij een 4,3 als gemiddeld cijfer. Dat is een uitstekende score, maar wij streven natuurlijk bij de volgende audit naar het hoogst haalbare cijfer: Een 5. De toetsing door KIWA heeft ons weer nieuwe inzichten en verbeterpunten opgeleverd. Bijvoorbeeld: het (nog) pro-actiever aanbieden van alternatieven binnen de scenario’s. Dat opdrachtgevers (nog meer) advies willen op het gebied van scenario’s betekent tevens dat de RGS werkwijze steeds meer omarmd wordt. Dat is een goede ontwikkeling die aansluit bij hoe wij willen werken. Goed voor elkaar!

Investeren in verbeteren

Wij investeren doorlopend in opleidingen en trainingen. Zo weten wij door de gehele organisatie heen steeds steviger de adviesrol aan te nemen. Ook de interne ontwikkelingen, zoals het inrichten van verbeterteams, het inzetten van een ketenregisseur, verdere procesontwikkeling en -sturing volgens het RGS model dragen daar aan bij. In onze organisatie is altijd ruimte voor verbetering. Wij zijn leergierig, verbeteren zit in ons DNA en in de cultuur. Binnen Logchies werken we samen doorlopend aan het optimaliseren van de processen en de dienstverlening. De komende periode gaan wij dan ook door op de ingeslagen weg waarin wij ons stap voor stap verbeteren.

Wij horen graag ook uw tips om onze
dienstverlening te verbeteren

Logchies kiest bewust voor resultaatgericht samenwerken. Heeft u tips ter verbetering of wilt u meer weten over resultaatgericht samenwerken? Lees dan verder op de pagina: Resultaatgericht Samenwerken. Of neem contact op met
Cor Been, via telefoonnumer 06-30837204 of e-mail: corbeen@logchies.nl. 

 bedankt dat u zich laat horen

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief Logchischerwijs.

Deel dit bericht
Lees hier meer nieuws over onze activiteiten en projecten
30 maart 2020
Protocol samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector
Door het vastgestelde protocol vanuit het Rijk en de sector kunnen we samen zorgdragen dat iedereen in de keten veilig door kan werken ‘Goed voor elkaar’.
Lees meer »
17 maart 2020
Richtlijnen van Logchies in kader van COVID19 virus
We doen alles wat mogelijk is om onze dienstverlening op een goede en verantwoorde manier voort te zetten, conform advies RIVM
Lees meer »
11 februari 2020
Samen verduurzamen voor Parteon
Met de ondertekening van de raam-overeenkomst zetten we samen met Parteon de eerste stap in de co-making samenwerking voor verduurzaming.
Lees meer »