10 October 2019

‘Vlieguren’ met opdrachtgevers terug te zien in resultaten VGO Keur

VGO keur

“De wederom behaalde certificering met het VGO Keur bevestigd onze duurzame samenwerking met opdrachtgevers. De vele ‘vlieguren’ die wij gezamenlijk hebben gemaakt zijn o.a. terug te zien in de waarderingen vanuit de klanttevredenheidsmeting. Dat maakt ons nóg trotser op het VGO Keur.” Aldus algemeen directeur, Paulina Logchies.

Vlieguren met opdrachtgevers

Opdrachtgevers staan steeds meer open voor een resultaatgerichte samenwerking (RGS). Er is vertrouwen om de traditionele rolverdeling los te laten en de regisseursrol aan te nemen. Het wederom behalen van het VGO keur en de resultaten van de klanttevredenheidsmeting (onderdeel van de audit door KIWA) zijn een mooie afspiegeling van de duurzame samenwerkingen met onze opdrachtgevers. Als sterke punten van Logchies noemden opdrachtgevers o.a.:

Resultaten klanttevredenheidsmeting

Voor klanttevredenheid scoorden wij een 4,3 als gemiddeld cijfer. Dat is een uitstekende score, maar wij streven natuurlijk bij de volgende audit naar het hoogst haalbare cijfer: Een 5. De toetsing door KIWA heeft ons weer nieuwe inzichten en verbeterpunten opgeleverd. Bijvoorbeeld: het (nog) pro-actiever aanbieden van alternatieven binnen de scenario’s. Dat opdrachtgevers (nog meer) advies willen op het gebied van scenario’s betekent tevens dat de RGS werkwijze steeds meer omarmd wordt. Dat is een goede ontwikkeling die aansluit bij hoe wij willen werken. Goed voor elkaar!

Investeren in verbeteren

Wij investeren doorlopend in opleidingen en trainingen. Zo weten wij door de gehele organisatie heen steeds steviger de adviesrol aan te nemen. Ook de interne ontwikkelingen, zoals het inrichten van verbeterteams, het inzetten van een ketenregisseur, verdere procesontwikkeling en -sturing volgens het RGS model dragen daar aan bij. In onze organisatie is altijd ruimte voor verbetering. Wij zijn leergierig, verbeteren zit in ons DNA en in de cultuur. Binnen Logchies werken we samen doorlopend aan het optimaliseren van de processen en de dienstverlening. De komende periode gaan wij dan ook door op de ingeslagen weg waarin wij ons stap voor stap verbeteren.

Wij horen graag ook uw tips om onze
dienstverlening te verbeteren

Logchies kiest bewust voor resultaatgericht samenwerken. Heeft u tips ter verbetering of wilt u meer weten over resultaatgericht samenwerken? Lees dan verder op de pagina: Resultaatgericht Samenwerken. Of neem contact op met
Cor Been, via telefoonnumer 06-30837204 of e-mail: corbeen@logchies.nl. 

 bedankt dat u zich laat horen

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief Logchischerwijs.

Deel dit bericht
Lees hier meer nieuws over onze activiteiten en projecten
28 November 2019
Slimme bereikbaarheid bij gevelonderhoud Pacman gebouw
Om de negen verdiepingen van het Pacman gebouw op Borneo eiland te bereiken maken we gebruik van een trappentoren per stramien.
Lees meer »
15 July 2019
“Het is tijd om de keten te betrekken bij onze stappen"
Sinds oktober 2018 is Eric Leijten werkzaam als ketenregisseur met als doelstelling: de keten aan te laten sluiten bij de strategie en visie van Logchies.
Lees meer »
2 July 2019
Reflectie op RGS uitwisselings stage bij Rochdale en Logchies
De afgestudeerde Nimeto stagiairs hebben tijdens de allround stage bij Logchies en Rochdale een kijkje in de keuken gekregen vanuit alle RGS fases.
Lees meer »