VGO vlieguren
Resultaatgericht samenwerken
Met onze opdrachtgevers hebben wij inmiddels vele vlieguren gemaakt op het gebied van resultaatgericht samenwerken. Wij zijn er trots op dat wij ook dit keer ‘met vlag en wimpel’ het VGO Keur hebben verkregen voor alle disciplines. Samen worden we steeds beter. Goed voor elkaar!

Het VGO Keur bevestigd de kracht van duurzame samenwerking met onze opdrachtgevers. De vele ‘vlieguren’ die wij gezamenlijk hebben gemaakt zijn o.a. terug te zien in de waarderingen vanuit de VGO klanttevredenheidsmeting. Op dit moment scoorden wij een 4.3 voor klanttevredenheid. Dat is een uitstekend cijfer, maar wij streven natuurlijk naar het hoogste haalbare cijfer: Een 5. Om onze dienstverlening te verbeteren horen wij graag uw kritische geluid.

U kunt op verschillende manieren uw tips ter verbetering laten horen:

- Via het VGO Keur vragenformulier dat u kunt downloaden via deze link Klanttevredenheidsonderzoek VGO Keur.
- Door het standaard contactformulier onderaan deze pagina in te vullen en uw verbetertips door te geven
- Of maak een persoonlijke afspraak met Cor Been, via telefoonnumer 06-30837204 of corbeen@logchies.nl. 

 JBL boxje tekst

 

Resultaten klanttevredenheidsmeting VGO Keur

 Als sterke punten van Logchies noemden opdrachtgevers o.a.:

- “Het innoverende karakter, het meedenken en adviserende vermogen.”

- “Transparante en flexibele opstelling.”

- “Aanbieden van scenario’s met alternatieve opties.”

- “Participatie met de huurder/bewoner.”

De toetsing door KIWA heeft ons ook inzichten en verbeterpunten opgeleverd. Bijvoorbeeld: het (nog) pro-actiever aanbieden van alternatieven binnen de scenario’s. Dat opdrachtgevers (nog meer) advies willen op het gebied van scenario’s betekent tevens dat de RGS werkwijze steeds meer omarmd wordt. Dat is een goede ontwikkeling die aansluit bij hoe wij willen werken. Goed voor elkaar! De komende periode gaan wij graag samen met onze opdrachtgevers en ketenpartners door op de ingeslagen weg waarin wij ons stap voor stap verbeteren. Wilt u meer weten over de voordelen? Hieronder kunt u nog meer informatie lezen:

Meer info over resultaatgericht samenwerken:

Voordelen voor opdrachtgever en opdrachtnemer | Bij resultaatgericht samenwerken gaat het om een duurzame relatie, in plaats van een traditionele opdrachtgever/ opdrachtnemer relatie. Dit heeft vele voordelen. Voordeel voor opdrachtgevers is bijvoorbeeld dat voor de komende jaren de kosten voor het beheer en het onderhoud van een complex inzichtelijk zijn. Voor ons als opdrachtnemer betekent het continuïteit en de ruimte om innovatieve en vernieuwende technieken toe te passen. Lees verder over hoe wij zorgen voor kwaliteitsbewaking en besparing op onderhoud.

Uitleg Olaf Piekaar over 'de vastgoedfunctie ontrafeld' | De publicatie 'De Vastgoedfunctie Ontrafeld' benadert RGS vanuit strategisch perspectief van corporaties. Het verbindt de missie en visie van een corporatie met het type opdrachtgever dat zij wil zijn. Het slaat bruggen tussen corporatie en markt en geeft inzicht in de gevolgen van verschillende inkoop- en samenwerkingsvormen. Bekijk hier de uitleg van de auteur van de publicatie: Olaf Piekhaar

quote arie