17 juli 2017

Resultaat gericht samenwerken met Rochdale

Rochdale mutatie en reparatie

De komende vijf jaar gaan we het mutatie- en reparatieonderhoud voor opdrachtgever Rochdale verzorgen. Pieter de Boer, manager Dagelijks Onderhoud: “Logchies en Rochdale gaan het samen maken”. Per 1 juni jl. zijn we gestart. Na een uitgebreide selectieprocedure heeft Rochdale voor Logchies gekozen als één van de vier contractpartners voor het mutatie- en reparatieonderhoud van het bezit van Rochdale.

Kijkje in de keuken

De samenwerking bevindt zich op dit moment in de contract- en implementatiefase. Door een nauwere samenwerking leren alle partijen elkaar beter kennen om de richting en inrichting goed vorm te kunnen geven. We delen kennis, nemen ‘een kijkje bij elkaar in de keuken’ en bespreken projectgebonden en -ongebonden vragen en knelpunten. De eerste opdrachten worden nu uitgevoerd. Op gezette tijden vind evaluatie plaats.

Paulina Logchies: “We zijn trots op het vertrouwen van Rochdale. Met de uitbreiding van het dienstenaanbod bij Rochdale complementeert Logchies haar samenwerking met Rochdale naar een totaalonderhoudsbedrijf op het gebied van onderhoud, verbetering en verduurzaming.”


Voordeel van vaste klantteams 

Door de geboden continuïteit voor het reparatie- en mutatie onderhoud kan het klantteam van Logchies zich verder specialiseren in de werkvoorraad van Rochdale. Zo ontstaat een workflow wat de efficiency ten goede zal komen voor alle partijen. De klantteams bestaan uit vaste medewerkers, vanuit Logchies en haar vaste ketenpartners. Het klantteam heeft regelmatig overleg. Tijdens de dag- en weekstarten worden op kantoor en op de werkvloer onder andere de communicatie, bewonerstevredenheid, de voortgang van de projecten en verbeterpunten besproken. Zo ontstaat er een goede samenwerking en kunnen we de wederzijdse processen integreren.

VastgoedadviseurAmsterdam

Doordat Logchies reeds met Rochdale samenwerkt op het gebied van planmatig onderhoud en renovatie (F&G labels) hebben wij vanuit alle disciplines zicht op het benodigde onderhoud en kunnen wij Rochdale adviseren op het gebied van vastgoedbeheer. Deze integrale samenwerking zal naar de toekomst toe zeker haar vruchten afwerpen.  

Samen ondernemen

Paulina: “Logchies gelooft in samen ondernemen, met opdrachtgevers, co-makers, ketenpartners, leveranciers en andere stakeholders. Wij hebben ruime ervaring met deze nieuwe manier van strategisch samenwerken bij meerdere opdrachtgevers. Deze ervaring zullen wij inzetten bij de samenwerking met de co-makers en Rochdale, met als uiteindelijk doel onze gezamenlijke visie en doelen op elkaar af te stemmen  termijn en tevens op korte termijn de implementatie zo soepel mogelijk te laten verlopen en het proces met alle betrokkenen te optimaliseren. Wij hebben er zin in!”

 

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief Logchischerwijs.

Deel dit bericht
Lees hier meer nieuws over onze activiteiten en projecten
8 juni 2022
De Alliantie kiest voor circulaire keukens bij mutatiewoningen
Het is de ‘NXT-step’ binnen de duurzaamheidsambities van de Alliantie en Logchies met opschaling van circulaire keukens binnen mutatieonderhoud.
Lees meer »
23 mei 2022
Feestelijke afsluiting transformatie Staalmanpleinbuurt
Trots op het resultaat van onze duurzame samenwerking met de Alliantie in de Staalmanpleinbuurt. Tijd voor feest met de bewoners en omwonenden.
Lees meer »
19 april 2022
Door het visueel maken van data kunnen we steeds efficiënter werken
“Door data en het visueel maken van data kunnen we steeds efficiënter en effectiever werken. Spotr is voor ons een van de ontwikkelingen waarin we geloven."
Lees meer »