Als startsein van het grootste duurzaamheidsproject van Rochdale werd de ketensamenwerkings- overeenkomst 'werken aan duurzaam wonen' op ludieke wijze ondertekend met isolatiemateriaal door Rochdale en de co-makers.
Als startsein van het grootste duurzaamheidsproject van Rochdale werd de ketensamenwerkings- overeenkomst 'werken aan duurzaam wonen' op ludieke wijze ondertekend met isolatiemateriaal door Rochdale en de co-makers.

Pilotproject 'samen werken aan duurzaam wonen'

project
Pilotproject 'samen werken aan duurzaam wonen'
plaats
Amsterdam en Zaandam
opdrachtgever
Rochdale
grootte
1556 woningen
start
februari 2017

Het project F-/G labels is een verduurzamingsproject, te beginnen met 18 pilotprojecten als een eerste aanzet tot verbetering van alle woningen met een F-/G label binnen het woningbezit van Rochdale. De ambitie van Rochdale is om de komende jaren 4200 woningen te verduurzamen. Het pilotproject betreft in totaal 1556 woningen waarvan ± 700 woningen in aanmerking komen voor verduurzaming. 

Pilotproject

Het project dient als pilot, waarmee Rochdale, samen met de geselecteerde onderhoudsbedrijven, inzicht wil verkrijgen en ervaring wil opdoen op het gebied van technische mogelijkheden, proces- en uitvoeringskosten, het communicatieproces met bewoners, enthousiasmeren van bewoners voor verduurzaming, medewerking verkrijgen voor huurverhoging, doorlooptijd per woning. Het toepassen van de Amsterdamse Kaderafspraken maakt onderdeel uit van de aanpak. Ook de samenwerking met de geselecteerde onderhoudsbedrijven, communicatie en de wijze van ontzorgen maakt onderdeel uit van het project.

project
Pilotproject 'samen werken aan duurzaam wonen'
plaats
Amsterdam en Zaandam
opdrachtgever
Rochdale
grootte
1556 woningen
start
februari 2017