13 april 2018

Meters maken bij XXL project Gravestein van Rochdale

Gravestein Rochdale

De tien etages tellende galerijflat Gravestein is met 439 woningen één van de allergrootste wooncomplexen in de Bijlmermeer. Techniek, planning en logistiek wegen zwaar bij dit project. Het complex van Rochdale krijgt momenteel een onderhoudsbeurt op basis van de co-makers overeenkomst prestatiegericht schilderwerk. Binnen deze overeenkomst wordt een jaarprogramma uitgewerkt. Het onderhoudsproject Gravestein is een van de projecten binnen dit jaarprogramma.

 

Wijzonol Amsterdam Bijlmer Gravestein A3A0877Het XXL-project krijgt aandacht in de media

Er is veel interesse voor deze mooie klus. In het Eisma’s Schildersblad van april 2018 staat een uitgebreid en mooi redactioneel artikel met een interview onder alle betrokken partijen: Eisma's Schildersblad. Ook in Verf & Inkt staat een beknopt artikel: Verf & Inkt maart 2018 

Projectlocatie
De Bijlmermeer is vooral bekend door hoogbouw in een kenmerkende zeskantige honingraatstructuur. Deze flats zijn eind jaren zestig en begin zeventig van de vorige eeuw gebouwd. Bij de herstructurering van de Bijlmer hebben veel hoogbouwflats plaatsgemaakt voor laag- en nieuwbouw. Sommige flats, of delen daarvan, zijn aan de sloop ontkomen en worden nu grondig
gerenoveerd. Zo ook de galerijflat Gravestein. 

 

Techniek

Wijzonol Amsterdam Bijlmer Gravestein A3A0411

Teamleider Wim Drost en Projectleider Erjan de Goede : “De grootste uitdaging zat hem hier in het betonwerk. In totaal zit er meer dan 10.000 m² beton aan de flat: balkons aan de achterkant, galerijen aan de voorkant. Iets meer dan de helft hiervan was er slecht aan toe, vooral de binnenzijde van de borstwerking aan de galerijkant. Rochdale wil de bestaande verflagen van de borstwering volledig verwijderd hebben en een nieuw verfysteem laten opbouwen. We hebben verschillende methoden uitgeprobeerd, van schuren tot hogedrukspuiten en afbijten. Stralen gaf ook een goed resultaat, maar de overlast naar de bewoners van de flat was niet acceptabel. Samen met verfleverancier Mooij Verf en Festool schuursystemen is de oplossing uiteindelijk gevonden in een efficiënte schuurmethode,
waarbij een speciale diamantschijf gebruikt wordt.
Het kale betonwerk krijgt daarna een nieuw verfsysteem.

Planning

Wijzonol Amsterdam Bijlmer Gravestein A3A0470

Er wordt met gemiddeld dertig schilders in drie teams aan dit project gewerkt. Het werk is in oktober 2017 gestart en de planning is om het gehele project in juli 2018 af te ronden. De balkonzijde staat geheel in de steigers en is voorzien van steigernetten. Deze netten houden circa 50% wind/regen tegen en dragen bij aan de continuïteit van het project. Tot nu toe is er, ondanks enkele koude weken in februari, probleemloos doorgewerkt.

Logistiek

Om alles binnen de planning gereed te krijgen moet er een goede logistieke aanpak. Dit proces word continu geoptimaliseerd met alle betrokken partijen. Wekelijks is er overleg. Daarbij staan de, met Rochdale overeengekomen, prestatie eisen centraal. Een van de doelstellingen uit de prestatie overeenkomst is het minimaliseren van de overlast voor de bewoners. Daarom is onder andere een extra lift geplaatst aan de achterzijde van het complex om de transportbeweging in het complex te minimaliseren.

Communicatie

Ook goede communicatie is belangrijk. Logchies zorgt voor heldere bewonersinformatie en er is goed persoonlijk contact met de bewoners. Teamleider Wim Drost: “Wij hebben hier te maken met bewoners van zeer verschillende sociaal-culturele achtergronden. De taal is bij communicatie vaak een barrière. We informeren hen tijdig over wat er gaat gebeuren en wat er van hen wordt verwacht en we luisteren ook naar de vragen en opmerkingen die we terug krijgen. Want, met de inbreng van bewoners kunnen wij onze werkprocessen verder verbeteren.”

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met commercieel manager Cor Been via corbeen@logchies.nl.

 

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief Logchischerwijs.

 

Deel dit bericht
Lees hier meer nieuws over onze activiteiten en projecten
27 november 2023
Aardgasvrij project Braak en Bosch voor Stadgenoot van start
Eind oktober tekenden Egbert Dekker en Paulina Logchies de realisatieovereenkomst voor project Braak en Bosch.
Lees meer »
20 november 2023
Groeistrategie versterkt met familie-investeerder Scheybeeck
Logchies zet volgende stap in groeistrategie en voegt Scheybeeck toe als nieuwe aandeelhouder.
Lees meer »
2 november 2023
Video 'Beeldherkenning' door de Bouw Maakt het Slim
Met en voor de Alliantie zetten wij voor beeldherkenning Spotr in.
Lees meer »