7 January 2019

Excellente RGS uitwisselingsstage studenten vastgoedonderhoud

Excellente stage

(Foto: links stagiair Koos Greefkes en rechts ICT medewerker Falco Stengs, samen aan het werk met de digitale opname App).

Koos: “Mooi om de theorie in de praktijk toe te kunnen passen. Vooral ook om te merken wat voor eenheid er is binnen de RGS-samenwerking met Rochdale en de ketenpartners.”

Koos volgt de opleiding projectmanager vastgoedonderhoud bij Nimeto in Utrecht. Deze vastgoedopleiding volgt tevens de RGS-methodiek. De eerste vier maanden is zijn stageplaats bij Logchies renovatie en onderhoud. Daarna wisselt Koos met Suze Kaandorp, ook student bij Nimeto. Koos en Suze kwamen in aanmerking voor deze Excellente Vastgoedstage, waarbij de verschillende fases van het RGS proces worden doorlopen. Beide gaan werken en ervaring opdoen binnen het  Meerjarenprogramma Samen Duurzaam, een co-makersamenwerking met Rochdale voor het verduurzamen van het bezit*. De Excellente Vastgoedstage wordt tevens door woningcorporatie Groen West en haar co-partners gedragen, daar zijn ook stagiaires geplaatst vanuit het Nimeto. Er vindt veel interactie plaats tussen alle betrokken partijen en de studenten. Op vrijdagmiddag wisselen de studenten tijdens de interventie bijvoorbeeld hun ervaringen uit met andere stagiairs. Zo verkrijgen zij inzichten vanuit alle hoeken.

Tijdens de stage komen de studenten in aanraking met alle facetten van de RGS-methodiek. Van initiatieffase tot uitvoeringsfase. Het stageprogramma levert daarmee ook nieuwe inzichten op binnen de samenwerking tussen Rochdale en Logchies. Koos is nu enkele weken aan de slag bij Logchies, we zijn benieuwd wat hoe de praktijk bevalt:

Wat wil je te weten komen tijdens je stage?

“Ik volg de opleiding Projectmanager Vastgoedonderhoud in Utrecht. In deze stageperiode hoop ik wat ik op school geleerd heb, hier in uitvoering te brengen. Met deze stage kan ik vanuit twee kanten het beroep en de RGS stappen ervaren. Dat bevalt goed tot nu toe. Na vier maanden ga ik van stageplaats ruilen met Suze Kaandorp, zij loopt nu stage bij Rochdale. De intentie is om dan voor hetzelfde project werkzaam te blijven, maar dan aan de kant van de opdrachtgever c/q het totaalonderhoudsbedrijf”.

Wat zijn je eerste bevindingen?

Logchies is een organisatie met hardwerkende mensen die iedere dag het beste uit hun werk willen halen. Het is gaaf om alles nu in de praktijk te zien en te ervaren. Daarbij kom ik zoveel tegen, en ik krijg bij Logchies ook alle ruimte. Toen ik begon hier heb ik in twee weken tijd als een soort vuurdoop ‘alles leren kennen ‘. Inmiddels ben ik aan de slag met het project ‘Samen Duurzaam’ en ga ik het werk echt in de praktijk ervaren. Ik vind het bijzonder om te merken wat voor eenheid er is samen met de ketenpartners en Rochdale. Er wordt samengewerkt als één team. De basis voor resultaatgericht samenwerken eigenlijk… Logchies is daarbij echt een adviseur en sparringpartner van Rochale. Echt heel leuk om nu de theorie in de praktijk te kunnen toepassen.”

Is het wat je had verwacht?

Op school hebben we het erover gehad dat alles wat we geleerd hebben eigenlijk tijdens je stage door een soort grote trechter gaat. Je hebt alles wel geleerd, maar nu moet het toegepast worden. Je blijft leren, het valt nu op zijn plek. Het is interessant en afwisselend, geen dag is hetzelfde, ik ben continu bezig en kan mijn creativiteit erin kwijt.”


 Meer informatie:

  • Nimeto: Nimeto Utrecht is een vakschool voor creatieve ruimtemakers. Op de school volgen ongeveer 1.350 studenten een creatieve, ondernemende of technische opleiding. Informatie over de opleiding projectmanager vastgoed onderhoud is hier te vinden: Nimeto opleidingen
  • Het project *Samen Duurzaam: Samen Duurzaam is de derde fase van het verduurzamingsproject dat in februari 2017
    is gestart als pilotproject FenG labels (lees hier meer over de start van het project). De insteek van het project is om, in
    co-makersamenwerking, ervaring op te doen en kennis te delen op het gebied van voorbereiding, uitvoering,
    bouwtechnische oplossingen, bewonersparticipatie en bewonerscommunicatie. Rochdale wil met de technische ingrepen zoveel mogelijk labelsprongen genereren en streeft daarbij naar een B label. De complexen voor fase drie zijn inmiddels verdeeld over de co-makers. De uitgekozen complexen vormen een goede mix van het woningbezit. De woningen zijn gelegen in Amsterdam en Zaanstad.

 Meer weten over onze projecten?

 Lees hier verder

Deel dit bericht
Lees hier meer nieuws over onze activiteiten en projecten
15 July 2019
“Het is tijd om de keten te betrekken bij onze stappen"
Sinds oktober 2018 is Eric Leijten werkzaam als ketenregisseur met als doelstelling: de keten aan te laten sluiten bij de strategie en visie van Logchies.
Lees meer »
2 July 2019
Reflectie op RGS uitwisselings stage bij Rochdale en Logchies
De afgestudeerde Nimeto stagiairs hebben tijdens de allround stage bij Logchies en Rochdale een kijkje in de keuken gekregen vanuit alle RGS fases.
Lees meer »
20 June 2019
Groot succes met de eerste Dag van de Bouw Junior
De eerste Dag van de Bouw Junior / Bliksemstage in de bouw met JINC en de ketenpartners in de IJmond was een groot succes en smaakt naar meer!
Lees meer »