Column nieuwsbrief LogchischerWijs April 2018

 

Logchischerwijs

 

Wat zit er ónder de ijsberg?

Diversiteit is nodig voor duurzame samenwerking

 

 

ijsbergintro live3We hebben meer energie, creativiteit en drijfkracht nodig om een duurzame samenwerking tot stand te laten komen. Een slimmere en betere samenwerking is nodig om, vanuit een gezamenlijk commitment, de verduurzamingsopgave te laten slagen. Deze transitie is volop aan de gang en we zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet. Er zijn meer andersdenkenden nodig in onze sector. Er is diversiteit nodig. Diversiteit in mensen. Want, diversiteit draagt bij aan het doorbreken van traditionele patronen, het zorgt voor meer dynamiek en energie in organisaties en precies dát is nodig om een duurzame samenwerking voor elkaar te krijgen. Diversiteit is dan ook het credo. Die beweging is gaande en daar krijg ik energie van! Maar… er is nog veel nodig, want we zien vaak slechts het topje van de ijsberg en het gaat juist om wat er ónder de ijsberg zit…

 

Nederland in een kantelperiode

onderhoud nl jan rotmansOnlangs was ik bij het opdrachtgeverssymposium van Onderhoud NL met als titel 'Leiderschap in vastgoedbeheer'. Een goede en interessante bijeenkomst met een mooie line-up van sprekers (Ruud Maas, voorzitter OnderhoudNL, Marnix Norder, voorzitter Aedes, prof.dr. Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Estate, prof.dr.ing. Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde en Arjen Lubach, winnaar Gouden Televizierring 2017). 
Een uitspraak van Jan Rotmans is me bijgebleven. Volgens Rotmans bevindt Nederland zich in een transformatie naar een nieuwe samenleving. We bevinden ons in een kantelperiode. En de maatschappij, zoals we deze kennen, nadert een houdbaarheidsdatum: Rotmans geeft aan dat, om succesvol te zijn binnen de verduurzamingsopgave, de nadruk zou moeten liggen op ‘sociale innovatie’. Dat is nodig om de transitie te maken om vanuit een efficiënte en transparante samenwerking de verduurzamingsopgave aan te pakken.

Quote Jan Rotmans: “De opgave is eerder een mentale opgave dan een technische opgave. Het succes is voor ¾ afhankelijk van de sociale aspecten en slechts voor ¼ van de techniek. Ons organisatiemodel is oud. Daar moeten we naar kijken. 

Meer diversiteit is nodig

De kanteling naar dat nieuwe organisatie- en samenwerkingsmodel vraagt om diversiteit. Waarom diversiteit? Diversiteit in organisaties zorgt voor een andere kijk op de gezamenlijke vraagstukken die voor ons liggen. Want, daar waar men tijdens een overleg aan tafel achterover gaat leunen en de discussie uit de weg gaat, juist DAAR zit de verbeterpotentie en DAAR begint de kanteling. Juist DAN moeten we de discussie met elkaar aangaan. Zo komen we van IK en JIJ naar IK en WIJ. Deze transitie krijgen we sneller voor elkaar in een divers team. We hebben mensen nodig in onze organisaties die de pijnpunten durven te benoemen en de discussie op gang kunnen brengen door aandacht te hebben voor de ‘zachte kant’ binnen de samenwerking. Het mag soms best even knallen. Dat geeft niets. 

ijsberg illustratie 2De ijsberg

Het ijsbergmodel (zie afbeelding) laat de zichtbare en onzichtbare elementen binnen organisaties en samenwerkingsverbanden zien. Slechts tien procent is ‘zichtbaar’ (de bovenstroom). De overige 90 procent ligt ‘onder water’ (de onderstroom).

90% cultuur
Die 90% ‘onder water’ gaat over cultuur. En precies dát is essentieel voor het versnellen en laten slagen van een duurzame verandering.

Uitleg afbeelding: In het topje van de ijsberg (de bovenstroom) staan harde factoren centraal; doelstellingen, targets, KPI’s. Bij het gedeelte onder water (de onderstroom) gaat het vooral om gevoelens; cultuur, macht of onmacht, vertrouwen of geen vertrouwen.
 

Goede mix van mensen

Diversiteit zorgt voor een goede mix van mensen om ook samen ‘onder water’ te kunnen kijken. Dat hebben we nodig om de verandering naar cobouw cafe fotoeen duurzame samenwerking tot stand te brengen om samen de opgave aan te pakken. Het is even wennen, maar het gaat erom dat we ons ervan bewust blijven dat we, naast de gezonde gesprekken over de orderportefeuille en het maken van winst, aandacht houden voor de transitie waar we middenin zitten: de duurzame verandering naar IK en WIJ. Het gaat om de lange termijn samenwerking met de ander, binnen en buiten de branche. Door een duurzame samenwerking wordt innovatie en gezamenlijk voordeel op de lange termijn mogelijk. 

Duurzaam samenwerken
geeft energie

Samenwerken is een leerproces van opdrachtgever én opdrachtnemer,
maar ook een persoonlijk leerproces. Dat gaat niet vanzelf. Juist in deze tijd met zoveel uitdagingen, krapte op de arbeidsmarkt en de enorme verduurzamingsopgave kunnen sterke en duurzame samenwerkings-verbanden grote voordelen opleveren. Niet terughoudend zijn om een succesvolle oplossing te delen of om kennis uit te wisselen. Maar juist open zijn en transparant. Door duurzaam samen te werken aan een gezamenlijk doel kunnen we zorgen voor meer persoonlijk en corporate succes.
Zo kunnen we nóg meer toegevoegde waarde leveren en nóg betere oplossingen
vinden dan we nu al doen.

Wij investeren graag in een duurzame relatie door het gesprek aan te gaan
over ‘de onderstroom’ binnen de samenwerking. Doet u met ons mee? 

Paulina Logchies   

PS
Een mooi praktijkvoorbeeld van duurzame samenwerking: 
De basistraining die wij samen met de Alliantie en de co-makers hebben ontwikkeld. Lees verderop in de nieuwsbrief het artikel: Ontwikkeling Basistraining met en voor de Alliantie |


---------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief Logchischerwijs.