Column LogchischerWijs Oktober 2018

Wás er wel tijd om te mijmeren...?

 

herfst columnTerugkomen op mijn mijmeringen tijdens de zomervakantie. Dat had ik beloofd. Inmiddels is het hérfst! Het heeft erg lang geduurd voordat ik eraan toekwam om het op te schrijven. Het is écht heel druk geweest. En dat was eigenlijk meteen al een van mijn conclusies tijdens de zomervakantie: Er is gewoon te veel om over te mijmeren. De opgave is enorm en tegelijkertijd is daar een tekort aan resources, aan goed geschoold personeel. We moeten opschieten. Want we hebben haast. Maar daar gaan we de fout in bedacht ik me tijdens het mijmeren…

 

Stap voor stap

tijd nemenAls we te snel gaan dan missen we zaken die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. We moeten het juist rustiger aan doen met elkaar. Zorgen dat we blijven werken aan de duurzame relaties in de keten die we hebben opgebouwd. Ondanks dat het druk is wel in een ‘stap voor stap tempo’ blijven verbeteren. Zorgen dat we de lange termijn bril met elkaar ophouden. Ook als er op korte termijn acute acties nodig zijn. Want… anders gaan we te hard én staan we tegelijkertijd op de rem. Mijn hoofdconclusie was daarom eigenlijk: We moeten stap voor stap gaan, terwijl we haast hebben. Dat is nog niet zo gemakkelijk.

Binnen Logchies wilde ik (toen ik net begon) ook graag rennen en heel snel de organisatie op orde krijgen, passend bij de vraag die voor ons ligt. Hier was de organisatie nog niet klaar voor. Daar hebben we met elkaar van geleerd. Het heeft geen zin om te snel te gaan. Dan beklijft het niet. Verbeteren lukt het best door
kleine verbeterstappen te nemen. We hebben inmiddels het juiste tempo gevonden.
En het mooie is: We krijgen nu energie van verbeteren!

Kleine stappen voor een grote stap voorwaarts

Binnen Logchies zijn de verbeterteams geïntroduceerd. verbeterteamDeze teams richten zich op een specifiek vraagstuk en werken samen integraal door de organisatie heen. Zo kunnen we onderlinge successen delen en de verbetercultuur echt laten bestendigen. Verbeteren wordt zo steeds meer onderdeel van de bedrijfscultuur. Wat ik het mooiste vind is dat de initiatieven binnen Logchies nu vanaf de werkvloer komen. Iedereen is in actie. Er zijn veel gave eindproducten opgeleverd, in lijn met de bedrijfsstrategie. Er is veranderingsbereidheid. Dat maakt mij blij en trots. Mensen zijn zo creatief. We durven elkaar aan te spreken. De verbetercultuur staat echt aan. Wanneer we een afwijking of urgentie signaleren ‘trekken we aan het rode koord’ en spreken ons uit. De kwaliteit is gedefinieerd en dit willen we allemaal intrinsiek doorvoeren, uniform door het bedrijf heen.
Ik ben trots op ons verbeterteam! (Foto rechts: de voorzitters presenteren de opgeleverde eindproducten.)

 

Samen stappen zetten en de beste route lopen

Stap voor stap verbeteren geldt ook voor de grote gezamenlijke opgave van vastgoedverduurzaming. Door de duurzame relatie in stand te houden met ketenpartners en opdrachtgevers kunnen we de ingeslagen weg met elkaar vervolgen en de reis voortzetten. Door samen te werken kunnen we grotere stappen maken. Want, we hebben niet allemaal de wijsheid in pacht, maar samen komen we wel een heel eind.

De Koreaanse monnik Haemin Sunim zegt het zo:

“Een dwaas mens denkt: dat weet ik al en voorkomt dat er iets nieuws in zijn brein terechtkomt. Een wijs man denkt: ik ken nog niet het hele verhaal en opent zichzelf voor nog meer wijsheid”

Wij staan er als organisatie voor open om kennis te delen. Zo kunnen we gezamenlijk stappen zetten. Met onze opdrachtgevers en ketenpartners willen we graag de samenwerking en verbetercultuur blijven opzoeken. Waar staan we en waar willen we heen? Samen moeten we de rust vinden en het léf hebben om stap voor stap gezamenlijk te willen verbeteren om tot steeds betere scenario’s te komen. Door vroeg met elkaar om tafel te zitten wordt dat mogelijk. Gezamenlijk staan we de komende jaren onder andere voor de uitdaging stapsgewijs naar gasloos. Tijdens de natuurlijke onderhoudsmomenten of tijdens een renovatiemoment. Laten we samen onderzoeken wat er te verbeteren is in de aanpak en wat de beste route per complex is. 

Kortom, laten we samen nog meer wijsheden ontdekken!

Paulina Logchies   

PS:

Een mooi praktijkvoorbeeld is het project 'de Hemsterhuisflat' te Amsterdam voor de Alliantie waar we in bouwteam met opdrachtgever en ketenpartners een lange voorbereidingstijd in acht hebben genomen. Uiteindelijk is het plan ontstaan om het complex volledig gasloos te maken. Dat is nog eens een stap! Lees hier meer over dit project

---------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief Logchischerwijs.