Foto: Willem Kruijshaarstraat | Binnen het project zijn MV-installaties aangebracht en isolatieglas, er is schilderwerk uitgevoerd en open verbrandingstoestellen zijn vervangen.
Foto: Willem Kruijshaarstraat | Wanneer bewoners interesse hebben in zonnepanelen dan laat Rochdale zes zonnepanelen op het dak leggen. De opbrengst is voldoende voor het (gemiddelde) energieverbruik.
Voorafgaand aan de verduurzamingswerkzaamheden is flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. In een aantal gevallen zijn vleermuizen aangetroffen. Aan de kopgevels in de wijk zijn vleermuiskasten bevestigd.
Foto: Jan Wallichstraat | De werkzaamheden aan de woningen binnen het project bestaan onder andere uit het isoleren van de gevel, de kruipruimten en het dak.
De complexen binnen het verduurzamingsproject van Rochdale zijn verdeeld over drie ketenpartners: Van Wijnen, Weijman en Logchies renovatie en onderhoud. De uitgekozen complexen vormen een goede mix van het woningbezit.
De complexen binnen het verduurzamingsproject van Rochdale zijn verdeeld over drie ketenpartners: Van Wijnen, Weijman en Logchies renovatie en onderhoud. De uitgekozen complexen vormen een goede mix van het woningbezit.

Verduurzamingsproject voor betere labels

project
Verduurzamingsproject voor betere labels
plaats
Zaandam
opdrachtgever
Rochdale
grootte
201 eengezinswoningen
duur
Fase 2 eind 2018 gereed
start
Fase 3 is gestart in 2019

Twee fasen

In twee fasen werkte Rochdale samen met de co-makers aan het verbeteren van de geselecteerde woningen met een F/G-label binnen het woningbezit van Rochdale. In het project ligt de focus op samenwerking. Het samen verkrijgen van inzicht en het delen van ervaring op het gebied van techniek, kosten, doorlooptijd per woning en het communicatieproces met bewoners. Inmiddels is Fase 3 opgestart en gaat het project verder onder de naam BETER LABEL. Meer informatie over de actuele projecten op de website van Rochdale Samen Duurzaam en BETER LABEL

Samen werken aan duurzaam wonen

Woningcorporatie Rochdale startte in 2016 met een pilotproject verduurzaming van in totaal +/- 700 woningen. In samenwerking met de andere ketenpartners (Van Wijnen en Weijman) nam Logchies in 2017/2018 iets meer dan 200 eengezinswoningen voor haar rekening. Rochdale wil samen met deze ketenpartners ervaring op doen met de planvorming, voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. De energetische maatregelen leveren een positieve bijdrage aan het wooncomfort voor de bewoners en het energieverbruik wordt lager.

Bewonersparticipatie

De verduurzaming is uitgevoerd in bewoonde staat en conform de stappen binnen de Amsterdamse Kaderafspraken. Een belangrijk onderdeel in de projecten was dan ook de bewonersparticipatie. Woonklachten en -wensen zijn in kaart gebracht en waar animo is werd een projectcommissie opgesteld. Ook de bewonersbegeleider van Logchies is in het voortraject actief betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Opdrachtgever Rochdale ziet de bewonersbegeleider van de aannemer, tijdens en na de uitvoering van de projecten, als hét aanspreekpunt voor de bewoners en al hun bewonersvragen.

Complexen

De uitgekozen complexen vormen een goede mix van het woningbezit. De woningen zoals uitgevoerd in fase 1 en 2 zijn gelegen in Zaanstad. 

  • Complex Willem Kruyshaarstraat – 76 woningen
  • Complex J. Walichszstraat – 62 woningen
  • Complex Hof van Zaenden – 63 woningen

Globale werkzaamheden

De werkzaamheden aan de woningen bestaan onder andere uit het isoleren van de gevel, de kruipruimten en het dak (vanaf binnenkant of de buitenkant), het aanbrengen van een MV-installatie en isolatieglas, schilderwerk, het verwijderen van schoorstenen en het vervangen van open verbrandingstoestellen.

 

project
Verduurzamingsproject voor betere labels
plaats
Zaandam
opdrachtgever
Rochdale
grootte
201 eengezinswoningen
duur
Fase 2 eind 2018 gereed
start
Fase 3 is gestart in 2019