Foto: Willem Kruijshaarstraat | Binnen het project zijn MV-installaties aangebracht en isolatieglas, er is schilderwerk uitgevoerd en open verbrandingstoestellen zijn vervangen.
Foto: Willem Kruijshaarstraat | Wanneer bewoners interesse hebben in zonnepanelen dan laat Rochdale zes zonnepanelen op het dak leggen. De opbrengst is voldoende voor het (gemiddelde) energieverbruik.
Stikstof absorberende dakpannen met als doel het verbeteren van de leefomgeving. Toegepast op de Meidoornstraat en Burgemeester van Ordenstraat in Zaandam.
Foto: Jan Wallichstraat | De werkzaamheden aan de woningen binnen het project bestaan onder andere uit het isoleren van de gevel, de kruipruimten en het dak.
De complexen binnen het verduurzamingsproject van Rochdale zijn verdeeld over drie ketenpartners: Van Wijnen, Weijman en Logchies renovatie en onderhoud. De uitgekozen complexen vormen een goede mix van het woningbezit.
De complexen binnen het verduurzamingsproject van Rochdale zijn verdeeld over drie ketenpartners: Van Wijnen, Weijman en Logchies renovatie en onderhoud. De uitgekozen complexen vormen een goede mix van het woningbezit.

Verduurzamingsproject voor betere labels

project
Verduurzamingsproject voor betere labels
plaats
Zaandam en Amsterdam
opdrachtgever
Rochdale
grootte
201 woningen
duur
6 jaar
start
Gestart in 2017

Samen werken aan duurzaam wonen

Woningcorporatie Rochdale startte in 2016 met een pilotproject verduurzaming van in totaal +/- 700 woningen. In samenwerking met de andere ketenpartners (Van Wijnen en Weijman) nam Logchies in 2017/2018 iets meer dan 200 eengezinswoningen voor haar rekening. Rochdale wil samen met deze ketenpartners ervaring op doen met de planvorming, voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. De energetische maatregelen leveren een positieve bijdrage aan het wooncomfort voor de bewoners en het energieverbruik wordt lager.

Beter Label

Rochdale werkt in verschillende fasen samen met de co-makers aan het verbeteren van de geselecteerde woningen met een F/G-label binnen het woningbezit van Rochdale. In de projecten ligt de focus op samenwerking. Het samen verkrijgen van inzicht en het delen van ervaring op het gebied van techniek, kosten, doorlooptijd per woning en het communicatieproces met bewoners. Momenteel is fase 4 in uitvoering onder de naam 'Beter Label', het gaat om project Linnaeushof in Amsterdam. 

Circulair alternatief: stikstof-absorberende dakpan

Op de Meidoornstraat en de Burgemeester van Ordenstraat in Zaandam zijn, in samenwerking met Rochdale, stikstof absorberende dakpannen toegepast. Dit is een alternatieve dakpan die schadelijke uitstoot van uitlaatgassen door verkeer, verwarming en industrie kunnen terugdringen, vooral in dichtbevolkte steden en gemeenten. Stikstof absorberende dakpannen zijn nieuwe dakpannen, waardoor de toepassing misschien niet circulair is, maar ze verbeteren wel de leefomgeving. Deze dakpannen reinigen de lucht en absorberen stikstof, wat een positief effect heeft op de groenvoorziening in de buurt. Het proactieve voorstel om over te gaan op stikstof absorberende dakpannen, is afkomstig van BMN (Bouwmaterialen Nederland).

Andere werkzaamheden

Verder bestaan de werkzaamheden aan de woningen onder andere uit:

  • het isoleren van de gevel
  • het isoleren van de kruipruimten en het dak (vanaf binnenkant of de buitenkant)
  • het aanbrengen van een MV-installatie
  • het aanbrengen van isolatieglas
  • schilderwerk
  • het verwijderen van schoorstenen
  • het vervangen van open verbrandingstoestellen

Bewonersparticipatie

De verduurzaming van de projecten wordt uitgevoerd in bewoonde staat en conform de stappen binnen de Amsterdamse Kaderafspraken. Een belangrijk onderdeel in de projecten was dan ook de bewonersparticipatie. Woonklachten en -wensen zijn in kaart gebracht en waar animo is werd een projectcommissie opgesteld. Ook de bewonersbegeleider van Logchies is in het voortraject actief betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Opdrachtgever Rochdale ziet de bewonersbegeleider van de aannemer, tijdens en na de uitvoering van de projecten, als hét aanspreekpunt voor de bewoners en al hun bewonersvragen.

project
Verduurzamingsproject voor betere labels
plaats
Zaandam en Amsterdam
opdrachtgever
Rochdale
grootte
201 woningen
duur
6 jaar
start
Gestart in 2017