Het kale betonwerk heeft een geheel nieuw verrfsysteem gekregen.
De grootste uitdaging zat in het betonwerk. Er zit meer dan 10.000 m2 beton aan de flat. Iets meer dan de helft was er slecht aan toe. Met een efficiente schuurmethode is het betonwerk kaal gehaald.
Met gemiddeld dertig schilders verdeeld over drie teams tegelijk is aan dit project gewerkt. Door de inzet van steigernetten kon er ook met koude weken doorgewerkt worden.
Met gemiddeld dertig schilders verdeeld over drie teams tegelijk is aan dit project gewerkt. Door de inzet van steigernetten kon er ook met koude weken doorgewerkt worden.

Prestatiegericht schilderwerk XXL project

project
Prestatiegericht schilderwerk XXL project
plaats
Amsterdam
opdrachtgever
Rochdale
grootte
439 woningen

Op basis van de co-makers overeenkomst prestatiegericht schilderwerk voeren we onderhoudswerkzaamheden uit voor Rochdale. Binnen deze overeenkomst wordt een jaarprogramma uitgewerkt. Het onderhoudsproject Gravestein is een van de projecten binnen dit jaarprogramma.

De tien etages tellende galerijflat Gravestein is met 439 woningen één van de allergrootste wooncomplexen in de Bijlmermeer: Een XXL project. Techniek, planning en logistiek wegen zwaar bij dit project

Bijzondere projectlocatie

De Bijlmermeer is vooral bekend door hoogbouw in een kenmerkende zeskantige honingraatstructuur. Deze flats zijn eind jaren zestig en begin zeventig van de vorige eeuw gebouwd. Bij de herstructurering van de Bijlmer hebben veel hoogbouwflats plaatsgemaakt voor laag- en nieuwbouw. Sommige flats, of delen daarvan, zijn aan de sloop ontkomen en worden grondig gerenoveerd. Zo ook de galerijflat Gravestein.

Uitdaging betonwerk

De grootste uitdaging zat hem in het betonwerk. In totaal zit er meer dan 10.000 m² beton aan de flat: balkons aan de achterkant, galerijen aan de voorkant. Iets meer dan de helft hiervan was er slecht aan toe. Rochdale wilde de bestaande verflagen van de borstwering volledig verwijderd hebben en een nieuw verfysteem laten opbouwen. We hebben verschillende methoden uitgeprobeerd, van schuren tot hogedrukspuiten en afbijten. Stralen gaf ook een goed resultaat, maar de overlast naar de bewoners van de flat was niet acceptabel. De oplossing is uiteindelijk gevonden in een efficiënte schuurmethode, waarbij een speciale diamantschijf gebruikt wordt. Het kale betonwerk heeft daarna een nieuw verfsysteem gekregen.

project
Prestatiegericht schilderwerk XXL project
plaats
Amsterdam
opdrachtgever
Rochdale
grootte
439 woningen