Het planmatig gevelonderhoud aan het complex Huizerweg e.o. te Bussum bestaat uit: conditiemeting, houtrotopname en houtrotherstel, reinigingswerk, en schilderwerk.
Samen met de ketenpartners en de Alliantie is standaard communicatiemateriaal ontwikkeld voor de bewonersinformatie.
Het samenwerkingsverband zorgt voor een win-winsituatie: Continuïteit voor de ketenpartner en lagere kosten, stabiele kwaliteit en kortere doorlooptijden voor de Alliantie.
Planmatig gevelonderhoud voor de Alliantie, binnen het zogenaamde G-sequent, een samenwerkingsverband van ketenpartners.
Planmatig gevelonderhoud voor de Alliantie, binnen het zogenaamde G-sequent, een samenwerkingsverband van ketenpartners.

Planmatig gevelonderhoud G-sequent samenwerking

project
Planmatig gevelonderhoud G-sequent samenwerking
plaats
Meerdere locaties
opdrachtgever
de Alliantie
grootte
diverse complexen

Logchies behoort tot de zes onderhoudsbedrijven die door de Alliantie zijn uitgekozen om het meerjarengevelonderhoud van het vastgoed komende jaren voor haar rekening te nemen. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het zogeheten G-sequent, een samenwerkingsverband van ketenpartners dat moet leiden tot verbetering van het woningbezit van de corporatie. De Alliantie heeft een traject ingezet waarbij de corporatie meer wil samenwerken in de keten op basis van een win-winsituatie; continuïteit voor de ketenpartner en lagere kosten, stabiele kwaliteit en kortere doorlooptijden voor de Alliantie.

Continu leren

Een van de onderliggende doelen is om binnen het proces continu te leren, zodat een kostenreductie van 20 procent wordt bereikt door product- en procesinnovaties met behoud van het huidige kwaliteitsniveau en tevreden bewoners. Binnen het G-sequent wordt gewerkt met vaste teams en een continue productiestroom in ‘treintjes’, waardoor ook de productiviteit stijgt.

Ketensamenwerking met bedrijven, zoals die tussen Logchies en de Alliantie, begint met in elkaars verlengde liggende ondernemingsvisies. Vervolgens het overtuigd zijn van elkaars kwaliteiten, de bereidheid om deze langdurig voor elkaar in te zetten en samen verder te ontwikkelen. Tenslotte deel je de drive om voortdurend de kwaliteit van dienstverlening en het te maken product te willen verbeteren op de meest duurzame, innovatieve en kostenefficiente wijze. Dan heb je het goed voor elkaar.

 

 

project
Planmatig gevelonderhoud G-sequent samenwerking
plaats
Meerdere locaties
opdrachtgever
de Alliantie
grootte
diverse complexen