11 juli 2017

Verduurzamen? ‘Niet lullen maar poetsen!’

Duurzaam gebouwd

Tijdens het seminar ‘duurzaam gebouwd’ presenteerde EnergiQ haar visie op verduurzamen en de zogenaamde ‘no regret aanpak’ voor de aanwezige woningcorporaties. De quote van de dag van het Seminar Duurzaam Gebouwd was “niet lullen, maar poetsen”. 

 

No regret aanpak

Er ligt een enorme opgave voor woningcorporaties om de portefeuille huurwoningen voor 2050 energieneutraal te krijgen. Nederland moet ‘van het gas af’. Deze opgave heeft nú al consequenties voor de woningverbeteringen die wij uitvoeren. Plannen met een exploitatieduur van  25-30 jaar dienen ‘toekomstbestendig’ en eenvoudig op te schalen zijn, naar Nul op de Meter. Onze visie is om bij huidige woningverbeteringen een zogenaamde ‘no regret’ strategie toe te passen door een aanpak te kiezen die upgraden naar NOM eenvoudig maakt. Het is belangrijk om nu al de juiste keuzes te maken op het gebied van materiaaltoepassing en onderhoudsmaatregelen. Tijdens de BIK Challenge (van de Kamer van Koophandel, lees meer onderaan dit artikel) konden we ‘out of the box denken’ en deze mogelijkheden onderzoeken. Deze leercurve zetten we nu in voor onze opdrachtgevers. 

Hoe NOM ready & gasloos?

20140407 Nul op de meter 300x288
De vraag is natuurlijk wat de beste manier is om uiteindelijk de doelstelling van 2050 te behalen. Het dilemma waar de woningcorporaties mee te maken hebben, is dat zij niet hun gehele bezit optimaal (naar NOM) kunnen upgraden. Want wat is beter? Het beschikbare geld en energie investeren in een klein deel van het bezit voor hoogwaardige woningen of is het beter om minder te investeren in meer woningen?  

Balans
Het gaat, wat EnergiQ betreft, in eerste instantie om een evenwichtige balans in de mate van verduurzaming van de totale vastgoedportefeuille. Daarbij heeft ieder woningtype de eigen ‘beste’ mix van keuzes. Het is op dit moment belangrijk dat we ervaring opdoen in het verduurzamen. En om binnen het bezit labelsprongen te maken van minimaal label A/B tot en met NOM.  

Stapsgewijs
De leercurve van EnergiQ is dat stapsgewijze verduurzaming de beste oplossing is. Stapsgewijs, conform de filosofie van trias energetica. Dat wil zeggen, begin bij goed isoleren en zorg voor een goede kierafdichting. De vraag is dan vervolgens: Wat is goed isoleren? Volgens EnergiQ is dit hoogwaardig isoleren richting een Rc waarde van 6.0. Zó ontwikkel je een plan met een NO-regret aanpak (lees: geen spijt keuze). Middels een hoogwaardige isolatie is het mogelijk in de toekomst af te stappen van de hoge-temperatuur verwarming naar een minder energieverbruikende laag-temperatuur verwarming. 

De laatste stap: installaties
Binnen de installatiemogelijkheden zien wij nog tal van ontwikkelingen in de komende decennia. De installatie is de laatste stap om woningen energieneutraal te maken. Niet te snel oppakken is hierbij het devies! Want, de innovatiecurve is nog niet op zijn top, en er ligt nog een legio aan ontwikkelingen in het verschiet met betrekking tot installaties. In de toekomst zijn er mogelijk PV panelen verkrijgbaar met een verhoogd rendement en kleinere warmtepompen met een nóg beter COP. De tijd zal leren welke installaties in rendement nog gaan verbeteren en of de prijzen tevens zullen dalen. 

energiq boek open
Kortom

De basis ligt op dit moment bij isoleren waarbij we vanuit een ‘NO-regret’ perspectief de juiste maatregelen en detaillering ontwikkelen waar in de toekomst gemakkelijk op aangesloten kan worden om tot Nul Op de Meter te komen.
 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u verder van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neem contact op met commercieel manager Cor Been via of 06-30837204.
 

Over duurzaam gebouwd: Om de versnelling naar een toekomstbestendige voorraad mogelijk te maken, organiseert Duurzaam Gebouwd onder andere seminars voor woningcorporaties. Zo reiken we concrete handvaten aan, om te starten met renovatie, transformatie of nieuwbouw van duurzame woningen. Experts uit diverse hoeken uit de markt gaan in op ontwerp, wet- en regelgeving, innovatieve financieringsconstructies en meer. Over de BIK Challenge van de Kamer van Koophandel: Aan de BIK Challenge namen verschillende consortia deel. De strijd ging om het beste plan van aanpak voor de verduurzaming van een complex. De plannen werden geschreven aan de hand van casussen, aangedragen door een vijftal woningcorporaties. Logchies won met het consortium EnergiQ zowel met het plan voor een van de opdrachtgevers, als de publiekprijs.  De presentatie tijdens het seminar ‘Duurzaam Gebouwd’ was onderdeel van de publieksprijs die EnergiQ heeft gewonnen. Over EnergiQ: EnergiQ is een allesomvattende keten van vier vooraanstaande familiebedrijven uit Noord Holland; Bonarius, Koppes Bouwkunde, Patina Dakdenkers en Logchies Renovatie en Onderhoud. Binnen het consortium willen de vier bedrijven samen de mouwen opstropen om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de randstad.

---------------------------------------------------------------------------------------
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief Logchischerwijs.

Deel dit bericht
3 meest recente artikelen
20 maart 2024
Woensdag 27 maart: de jaarlijkse Bewust Veilig-dag
De Bewust Veilig-dag is een intitiatief van Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Onderhoud NL en Aannemersfederatie Nederland.
Lees meer »
11 maart 2024
"Als leidinggevende moet je soms ook concessies doen"
Mooi interview met Paulina in het Noordhollands Dagblad! Paulina geeft hierin tips aan vrouwen die de ambitie hebben om ooit een bedrijf te leiden.
Lees meer »
8 maart 2024
Feestelijk ontbijt voor onze Logchies-vrouwen
Tijdens de Internationale Vrouwendag hebben wij onze 50 Logchies-vrouwen extra in het zonnetje gezet! En dat deden wij met een heerlijk ontbijt via Sjeff. 
Lees meer »