5 november 2018

‘Sinds ik bij Logchies werk maak ik me druk om het weer’

Corne van Eijk

Corné van Eijk is nu twee jaar werkzaam bij Logchies renovatie en onderhoud, na 25 jaar bij de corporatie gewerkt te hebben. Dat levert inzichten op. Corné heeft binnen de corporatie alle facetten van de vastgoedketen doorlopen. Van Dagelijks Onderhoud tot nieuwbouw en van werkvoorbereider, tot manager.   

Waarom naar een aannemer?

Ik ben een groot voorstander van resultaatgericht samenwerken (RGS). Als mens en manager ben ik een verbinder en zoek ik naar verbeteringen om goede samenwerking te bevorderen, zowel in het eigen team als in de gehele keten. RGS schept de juiste voorwaarden en processen om deze krachtenbundeling te bewerkstelligen. Daar geloof ik in. Samenwerken genereert energie. Dat is wat ik het mooiste vind. Dat is ook de reden geweest dat ik binnen de keten aan de opdrachtnemerskant wilde kijken.  

Waarom werken bij Logchies?corne van eijk

Ik ben voor algemeen directeur Paulina Logchies ‘gevallen’, voor haar ambitie, drive en de passie voor de organisatie. Logchies renovatie en onderhoud omarmt en gelooft in resultaatgericht samenwerken en dat sloot precies aan bij mijn eigen visie. Het bedrijf is nog steeds in een transitie, maar dat geldt voor de gehele branche. We zijn goed op weg maar zijn er nog niet. Ik wil graag deelgenoot zijn en bijdragen aan het realiseren van de missie van Logchies. 

Korte termijn stappen

Er is nog steeds een verbeterslag nodig in de wijze van samenwerken tussen corporaties en de keten. Het verbetermodel moet aangezet worden. Het gaat om continu verbeteren. Daar is nog winst te behalen. Vanuit de opdrachtgevers ligt er natuurlijk een enorme opgave: In het jaar 2024 dient al het bezit minimaal Label B te hebben. We verwachten dat PO steeds meer PO Plus gaat worden, dat betekent dat ook het stuk duurzaamheid meegenomen wordt (activiteiten uitbreiden). 

Wat is je opgevallen?

Mijn verwachting was dat er binnen de keten optimaal wordt samengewerkt. In de praktijk blijkt dit toch wat genuanceerder te zijn. Opdrachtnemers willen graag hun eigen identiteit behouden en staan er nog niet helemaal voor open om volledig de kennis en kunde met elkaar te delen. Dat was wel de grootste eyeopener. Ook merk ik dat de opdrachtgever niet altijd in staat is om het juiste boodschappenbriefje te formuleren om daarop de juiste inkoop af te stemmen. Bij de corporatie beheerde ik de ‘zak met geld’ (jaarbudget), daar komt elke maand ‘gewoon de huur binnen’. Nu is het de kunst om deze ‘zak met geld’ te vullen. Gechargeerd natuurlijk, maar daar komt het wel op neer. Het gaat tenslotte om rendement. Ik vind het in mijn functie bij Logchies gaaf om het proces dusdanig optimaliseren, zodat we klantwaarde kunnen toevoegen en kostenefficiënt werken. 

Welke tips heb je?

Sinds ik bij Logchies werk maak ik me druk om het weer. Daarmee bedoel ik: We werken het hele jaar door, maar de ideale uitvoeringstijd voor planmatig onderhoud is april tot en met september/oktober. Onderhoudsbedrijven kunnen deze periode veel beter benutten dan nu gebeurt. Hoe eerder het werkpakket bekend is des te efficiënter we kunnen plannen en rekening houden met schuilwerk (binnenwerk). Zo zijn we in staat om activiteiten te clusteren en (in deze krappe arbeidsmarkt) mensen optimaal, gedurende het hele jaar in te zetten. Als opdrachtgever was ik me daar niet voldoende van bewust. 

Wat is ervoor nodig om tijdig te kunnen plannen?

In de jaarschijf van de corporaties zou de besluitvorming in de planning naar voren getrokken kunnen worden. Dan wordt het mogelijk om een inhaalslag te maken. De besluitvormingsplanning is nu een geheel andere cyclus. De meest ideale situatie is dat we een jaar voorlopen. Voorwaarde om dit te kunnen bewerkstelligen is het op orde hebben van data. Het vergt wellicht een omslag binnen corporaties, maar het is wel nodig om een verbeterslag te maken. 

Nog meer tips voor alle partijen in de keten?

Verplaats/verdiep je meer in het totaalproces. De cirkel is rond. Welke stappen maakt je samenwerkingspartner in het proces? Loop eens een dag mee met elkaar, dat geeft zoveel inzichten. Sta open voor elkaar. Wanneer we dat doen dan krijgen we inzicht in de totale werkprocessen en kunnen we elkaar wijzen op verbeteringen. Wat hebben we nodig? Praat daarover. Ja en inderdaad dan werken we uiteindelijk efficiënter, gaan de faalkosten naar beneden en kunnen we op een ander project weer eerder aan de slag. We hebben die winst in tijd hard nodig om de opgave die voor ons ligt waar te maken. 

Hoe we dat voor elkaar krijgen? Durf af te stappen van de traditionele werkwijze en star
ingerichte besluitvorming: Durf te ondernemen!

Meer weten? Napraten? Corné van Eijk: cornevaneijk@logchies.nl 

 

Meer weten over resultaatgericht samenwerken?

 Lees hier verder

Deel dit bericht
Lees hier meer nieuws over onze activiteiten en projecten
8 februari 2024
Samen duurzaam renoveren op het GWL-terrein
Voor woningstichting Rochdale zijn wij momenteel bezig met een verduurzamingsproject op het GWL-terrein in Amsterdam.
Lees meer »
1 februari 2024
Handen uit de mouwen bij project Nieuwe Oosterburgerdwarsstraat in Amsterdam
Opvallend bezoek bij het Nieuwe Oosterburgerdwarsstraat-project in Amsterdam! Jan-Willem Sijrier, Manager Partnerships en Innovatie van woningcorporatie de Alliantie, en Paulina Logchies, Algemeen Directeur van Logchies Renovatie & Onderhoud, hebben gisteren ervaren hoe het is om actief deel te nemen aan de werkzaamheden van het project.
Lees meer »
18 december 2023
Bewoners en omwonenden genieten van oliebollentraktatie
De bewoners van de huurwoningen van Woonwaard in Sint Pancras werden ter afsluiting van het Isolatiespoorproject getrakteerd op heerlijke oliebollen.
Lees meer »