11 februari 2020

Samen verduurzamen voor Parteon

comakers Parteon

Parteon zet vaart in de verduurzaming van haar woningbezit. Op 11 februari jl. tekenden we met in totaal zes co-makers de EPA raamovereenkomst voor twee jaar. Door op een andere wijze samen te werken met marktpartijen met de benodigde kennis en ervaring wil Parteon flinke stappen maken met het verduurzamen van haar woningvoorraad.

Co-making

Met de ondertekening van de raamovereenkomst zetten Parteon en de zes gekozen co-makers de eerste stap binnen Project EPA. Van de gekozen partijen wordt verwacht dat zij maatwerk leveren bij het isoleren van de woningen en dat de samenwerking o.a. leidt tot: hogere klanttevredenheid, verkorting van doorlooptijden, het realiseren van besparingen, het verzorgen van contact met bewoners voor de afhandeling van projectgerelateerde vragen en/of klachten in verband met werkzaamheden, het doorvoeren van innovatieve toepassingen enzovoorts. 

Aanpak in clusters

Per co-maker wordt een cluster woningen in bewoonde staat verduurzaamd. Met deze eerste clusters doen de co-makers gezamenlijke ervaring op, met in het vooruitzicht een langdurige samenwerking in de toekomst voor meer clusters. Doelstelling binnen de uitvoering zijn o.a. het werken conform vooraf gestelde KPI’s, het behalen van minimaal 70% draagvlak voor de uitvoering en het verbeteren van de energielabels met een energielastenverlaging voor de huurders.

De globale werkzaamheden

Project EPA betreft verschillende werkzaamheden waarbij de energiebehoefte van de woningen van Parteon worden verlaagd. In het kader van resultaatgerichte bedrijfsvoering wil Parteon de verduurzaming van haar bezit in sommige gevallen combineren met regulier planmatig onderhoud. De isolatiewerkzaamheden kunnen dan worden gecombineerd met benodigde planmatig onderhoudswerkzaamheden. De volgende werkzaamheden worden afhankelijk van het complex en gebudgetteerde bedrag uitgevoerd:

Meer informatie?

Meer weten over onze aanpak voor een Duurzaam MJOP?
Neem contact op met Cor Been via telefoonnumer 06-30837204 of e-mail: corbeen@logchies.nl. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief Logchischerwijs.

Deel dit bericht
Lees hier meer nieuws over onze activiteiten en projecten
8 juni 2022
De Alliantie kiest voor circulaire keukens bij mutatiewoningen
Het is de ‘NXT-step’ binnen de duurzaamheidsambities van de Alliantie en Logchies met opschaling van circulaire keukens binnen mutatieonderhoud.
Lees meer »
23 mei 2022
Feestelijke afsluiting transformatie Staalmanpleinbuurt
Trots op het resultaat van onze duurzame samenwerking met de Alliantie in de Staalmanpleinbuurt. Tijd voor feest met de bewoners en omwonenden.
Lees meer »
19 april 2022
Door het visueel maken van data kunnen we steeds efficiënter werken
“Door data en het visueel maken van data kunnen we steeds efficiënter en effectiever werken. Spotr is voor ons een van de ontwikkelingen waarin we geloven."
Lees meer »