29 mei 2017

De Alliantie geeft vervolg aan ketensamenwerking G-Sequent met Logchies en co-makers

De zes onderhoudsbedrijven (Mens-Zeist, Hemubo, Logchies renovatie en onderhoud, Van Wijk, Weijman en Rutges), die binnen het G-sequent gezamenlijk zorgen voor het gevelonderhoud van het bezit van de Alliantie, hebben op 5 april jl. het vervolgcontract ondertekend voor de komende 2 jaar.


logoGsequentG-Sequent

In 2014 heeft de Alliantie, na een intensieve en competitieve selectie, gekozen voor de zes onderhoudsbedrijven. Door de transparante en gelijkwaardige ketensamenwerking wil de Alliantie het planmatig onderhoud van haar bezit efficiënter en met een beter resultaat realiseren, met als doel een hogere klanttevredenheid, betere woonkwaliteit, kortere doorlooptijd en lagere kosten.

Speerpunten

De zes onderhoudsbedrijven leveren de gewenste kwaliteit en hebben de vooraf gestelde doelstellingen behaald, te weten: Nul-opleverfouten, verhogen van de klanttevredenheid, reduceren van faalkosten en continuïteit in productie. Met het ondertekenen van het vervolgcontract voor de komende 2 jaar hebben alle partijen zich geconformeerd aan de volgende speerpunten:
• TCO benadering bij gevelonderhoudsprojecten
• Oprichting van een ‘Sequent Academie’
• Klanttevredenheid naar het cijfer 8 brengen
• Productietreintjes verder optimaliseren

Vervolg

De komende periode wordt door alle betrokken partijen intensief onderzocht hoe de ketensamenwerking in de toekomst het beste ingericht kan worden. De opgedane ervaring in het G-sequent van de afgelopen vier jaar en het komende tweejarig traject wordt daarin meegenomen.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief Logchischerwijs.

Deel dit bericht
Lees hier meer nieuws over onze activiteiten en projecten
11 juli 2023
Ontwerpfestival in Alkmaar groot succes
Het festival vond plaats voor de bewoners van 240 sociale huurwoningen. Een ludieke manier om ze te betrekken bij de plannen voor hun woningen.
Lees meer »
14 juni 2023
Wij zetten bewoners extra in het zonnetje!
Rondom de Dag van de Bouw bedanken wij de bewoners van onze projecten voor hun medewerking door ze in het zonnetje te zetten met zonnebloemen.
Lees meer »
17 april 2023
Vijfjarige samenwerkingsovereenkomst met Stadgenoot
Samen met vijf andere co-makers gaat Logchies gemiddeld 500 woningen per jaar van woningcorporatie Stadgenoot in Amsterdam verbeteren en verduurzamen.
Lees meer »