29 mei 2017

De Alliantie geeft vervolg aan ketensamenwerking G-Sequent met Logchies en co-makers

De zes onderhoudsbedrijven (Mens-Zeist, Hemubo, Logchies renovatie en onderhoud, Van Wijk, Weijman en Rutges), die binnen het G-sequent gezamenlijk zorgen voor het gevelonderhoud van het bezit van de Alliantie, hebben op 5 april jl. het vervolgcontract ondertekend voor de komende 2 jaar.


logoGsequentG-Sequent

In 2014 heeft de Alliantie, na een intensieve en competitieve selectie, gekozen voor de zes onderhoudsbedrijven. Door de transparante en gelijkwaardige ketensamenwerking wil de Alliantie het planmatig onderhoud van haar bezit efficiënter en met een beter resultaat realiseren, met als doel een hogere klanttevredenheid, betere woonkwaliteit, kortere doorlooptijd en lagere kosten.

Speerpunten

De zes onderhoudsbedrijven leveren de gewenste kwaliteit en hebben de vooraf gestelde doelstellingen behaald, te weten: Nul-opleverfouten, verhogen van de klanttevredenheid, reduceren van faalkosten en continuïteit in productie. Met het ondertekenen van het vervolgcontract voor de komende 2 jaar hebben alle partijen zich geconformeerd aan de volgende speerpunten:
• TCO benadering bij gevelonderhoudsprojecten
• Oprichting van een ‘Sequent Academie’
• Klanttevredenheid naar het cijfer 8 brengen
• Productietreintjes verder optimaliseren

Vervolg

De komende periode wordt door alle betrokken partijen intensief onderzocht hoe de ketensamenwerking in de toekomst het beste ingericht kan worden. De opgedane ervaring in het G-sequent van de afgelopen vier jaar en het komende tweejarig traject wordt daarin meegenomen.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief Logchischerwijs.

Deel dit bericht
Lees hier meer nieuws over onze activiteiten en projecten
8 juni 2022
De Alliantie kiest voor circulaire keukens bij mutatiewoningen
Het is de ‘NXT-step’ binnen de duurzaamheidsambities van de Alliantie en Logchies met opschaling van circulaire keukens binnen mutatieonderhoud.
Lees meer »
23 mei 2022
Feestelijke afsluiting transformatie Staalmanpleinbuurt
Trots op het resultaat van onze duurzame samenwerking met de Alliantie in de Staalmanpleinbuurt. Tijd voor feest met de bewoners en omwonenden.
Lees meer »
19 april 2022
Door het visueel maken van data kunnen we steeds efficiënter werken
“Door data en het visueel maken van data kunnen we steeds efficiënter en effectiever werken. Spotr is voor ons een van de ontwikkelingen waarin we geloven."
Lees meer »