Column nieuwsbrief LogchischerWijs Juli 2017

 

Logchischerwijs

 

JULI 2017 | Duurzaamheid gaat over ménsen

 

De verduurzamingsopgave voor het vastgoed is een enorme uitdaging die wij graag samen met onze opdrachtgevers en ketenpartners oppakken. Hoe en óf we die opgave binnen de gestelde tijd kunnen realiseren is een van de belangrijkste vraagstukken. Wat helpt in de weg om daar te komen is dat we ons bewust blijven dat duurzaamheid over ménsen gaat. Over samenwerken, kennisdelen, vertrouwen en meedenken. Een inspirerend voorbeeld is de visiedag ‘Energieneutraal 2020’ van de Alliantie waar we heel open met elkaar in gesprek gaan over wat wij als co-makers kunnen betekenen voor de Alliantie en welke verschillende rollen we als partijen kunnen vervullen.

Tijdens de visiedag hebben we onder andere gesproken over wat we binnen de ketensamenwerking kunnen betekenen om de doelstelling gezamenlijk met elkaar te behalen. Wat biedt meer waarde? Meer de rol van system integrator of juist de huidige rol als specialistische partij? Bent u benieuwd tot welke inzichten we deze middag zijn gekomen en welke rol wij ook voor uw organisatie kunnen vervullen? Neem gerust contact met mij op, ik vertel u graag meer.      

Duurzaam vooruit kvk def
Integraal kijken naar het bezit

In 2018 dient er een vastgesteld plan te zijn bij de woningcorporaties om naar een CO-2 neutraal woningbezit in 2050 te komen. Om écht toegevoegde waarde te kunnen leveren bij het realiseren van de verduurzamingsopgave is het van belang dat wij in een vroeg stadium betrokken zijn, namelijk al bij de vorming van visie, doelstellingen en complexstrategie. En wanneer wij, tijdens het onderhoudsmoment, integraal naar het bezit mogen kijken zijn wij in staat om écht verschil te maken en écht toegevoegde waarde leveren. Zo kunt u heel efficiënt profiteren van de expertise die wij in huis hebben. Van de mens aan de opdrachtgeverskant en aan opdrachtnemerskant vraagt dit om loslaten en vertrouwen. Dan kunnen we duurzaam samenwerken.

Capaciteit en continuïteit

Door duurzaam samen te werken kunnen we beter adviseren, capaciteit bieden, kosten beheersbaar maken en het werk uitvoeren met onze blik gericht op de toekomst. Duurzame relaties en langdurige contracten bieden continuïteit, waardoor we samen verder kunnen investeren in kennisontwikkeling voor de verduurzaming van de woon-, werk-, en leeromgeving. De markt trekt aan en kennis en capaciteit wordt schaars. Een duurzame samenwerking is daarom extra wenselijk. Om de benodigde capaciteit te kunnen bieden hebben we inzicht nodig in het toekomstig bezit. Zo kunnen we, afhankelijk van de vraagstukken, als onderhoudsbedrijf
anticiperen en onze capaciteit en kennis afstemmen op de behoefte bij u, onze opdrachtgever.  

En duurzaamheid gaat om meer...

email retainerDe afbeelding bij de nieuwsbrief van JULI 2017 van 'The Great Barrier Reef' (zie hiernaast) is een heerlijk plaatje van een prachtig oord, maar ook een metafoor voor de verduurzamingsopgave die er ligt. The Great Barrier Reef is op het moment namelijk weer volop in het nieuws, want volgens de Australische wetenschapper Charlie Veron gaat het rif verdwijnen: "Over vijftien jaar is er geen koraal meer over." Volgens de expert is vooral de opwarming van de aarde en dus de CO2-uitstoot hier de oorzaak van.

Daarom nogmaals: Duurzaamheid en duurzaam ondernemen gaat ook om de juiste balans van people, planet en prosperity (in plaats van profit). Niet de winst is leidend, maar wat wij als mens betekenen voor de omgeving en voor de mensen. Prosperity
(voorspoed, welvaart) gaat over meer dan winst alleen. Het gaat
over zaken als gezondheid, veiligheid, social return, schone lucht en kwaliteit van leven.

Kortom, duurzaamheid gaat om het hoofd, hart (en handen) van opdrachtgevers, bewoners, ketenpartners en onderhoudsbedrijven. Het gaat om loslaten, samenwerken en vertrouwen. Om duurzaam ondernemen en duurzaam samenwerken. Want alleen komen we misschien ver, maar samen hebben we de meeste impact!

Neem gerust contact op, wij gaan graag met u eens om tafel om vrijblijvend te brainstormen over hoe wij samen nog meer kunnen
bereiken op het gebied van duurzaamheid en duurzaam ondernemen.

Samen maken we het verschil. Goed voor elkaar!

Ik wens u een fijne zomer!

Paulina Logchies  

 

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief Logchischerwijs.