Column LogchischerWijs Juli 2018

 

Logchischerwijs

 column seatzac website

Vakantietijd!
Tijd om te mijmeren...

 

Vakantietijd is tijd om bij te tanken en tijd voor bezinning en rust. Mij geeft zo’n vakantieperiode ook de ruimte om na te denken over onze organisatie en dienstverlening. Tijd om te mijmeren...  

De afgelopen periode merk ik op dat we heel veel aan het ‘doen’ zijn, maar tegelijk ook in de remstand staan. We zitten vooral in de productie. We moeten door…! Want, het is druk en de opgave is enorm om samen in 2050 de 2,3 miljoen sociale huurwoningen CO2 neutraal gemaakt te hebben. Er moet nog veel gedaan worden. De komende vakantietijd is een mooi moment om even uit de productie te gaan en achterover te leunen om met dit urgente en belangrijke vraagstuk bezig te zijn. Het biedt tijd om met de toekomst bezig te zijn in plaats van met ‘de waan van de dag’.

 

Vraagstukken die mij bezighouden en waar ik in de vakantie nog verder over na ga denken zijn onder andere:

 

(Hoe) kunnen wij de enorme
verduurzamingsopgave samen behalen? 

De routekaart CO2-neutraal 2050 is inmiddels gevuld met de gewenste verduurzamingsscenario’s voor het bezit van woningcorporaties (maximaal isoleren, BENG, NOM). Ieder scenario vraagt weer een bepaalde inzet van disciplines. Om de gewenste verduurzamingsscenario’s ook te behalen is het van wezenlijk belang dat wij in een vroeg stadium gezamenllijk het optimale programma bepalen. Want, ook de planvoorbereiding zal de nodige energie en tijd vergen. Door tijdig af te stemmen kunnen we met elkaar onderzoeken waar de winst zit in de planvorming voor de benodigde versnelling. Een voorbeeld daarvan is tijdig berekenen van de benodigde uitvoeringscapaciteit. Want…, voldoende capaciteit is leidend in de huidige krappe arbeidsmarkt. 

Hoe zorgen we voor
voldoende uitvoeringscapactiteit? 

Door gezamenlijk te anticiperen op de routekaart en de verduurzamingsopgave die voor ons ligt, kunnen we tijdig voorsorteren. Door (nog beter) samen te werken kunnen we voor de komende jaren bereiken dat we zijn voorzien van de benodigde uitvoeringscapaciteit. Wij blijven natuurlijk als organisatie inzetten op een duurzame relatie met onze medewerkers en het verder ontwikkelen en opleiden, maar ook het enthousiasmeren van nieuwe arbeidskrachten is belangrijk.

Kortom, binnen een nauwe vorm van samenwerking met opdrachtgevers kunnen we samen versnellen. Samen kunnen we meer bereiken.

Dit zijn zo wat overwegingen waar ik mijn gedachten over wil laten gaan, maar ook: Hoe kunnen wij zorgen voor (blijvende toegang tot) voldoende en juiste materialen en hoe zorgen we gezamenlijk voor het slim inzetten van geld, materiaal en productie?

Ik heb in ieder geval genoeg stof tot nadenken...  

Na de zomervakantie deel ik graag het
resultaat van mijn mijmeringen met u...! 

Paulina Logchies   

PS

Wilt u ook zo’n SeatZac (zie foto hierboven) om deze zomer op neer te ploffen en even rustig na te denken…?
We hebben er nog een paar op voorraad! Ik kom er graag even eentje langsbrengen, ophalen mag ook!
---------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief Logchischerwijs.