De woningen worden van buitenaf geïsoleerd door middel van steenstrips.
De bewoners en de zeer actieve bewonerscommissie zijn nauw betrokken bij het project. Bewoners konden onder andere de kleur van de voordeur kiezen
De impressie en 3D modellen van de architect toonden de bewonerscommissie en de welstandscommissie een zeer realistisch beeld van het ontwerp. Het ontwerp, vormgegeven met de kleur- en materiaalkeuzes is akkoord bevonden door de welstand
Het energetisch onderhoudsproject wordt uitgevoerd op basis van Design & Build, waarbij zowel het ontwerp als de realisatie van het project aan één opdrachtnemer wordt uitbesteed.
De woningen worden van buitenaf geïsoleerd en voorzien van steenstrips.
Het energetisch onderhoudsproject wordt uitgevoerd op basis van Design & Build, waarbij zowel het ontwerp als de realisatie van het project aan één opdrachtnemer wordt uitbesteed.
Het energetisch onderhoudsproject wordt uitgevoerd op basis van Design & Build, waarbij zowel het ontwerp als de realisatie van het project aan één opdrachtnemer wordt uitbesteed.

Design & Build, energetisch renoveren, Wormerveer

project
Design & Build, energetisch renoveren, Wormerveer
plaats
Wormerveer
opdrachtgever
Parteon
grootte
41 eengezinswoningen
duur
6 maanden, opgeleverd juni 2017

De uitvraag voor het Design & Build project van Parteon in de Bloemenbuurt te Wormerveer (Hyacintstraat, Tulpstraat, Tulpkade en Dahliastraat) gaat om het best passende scenario voor een door-exploitatie van 41 eengezinswoningen in de komende 25 jaar, binnen een vooraf vastgesteld budget. Samen hebben we alle mogelijke scenario’s onderzocht om de gevraagde labelsprongen van F/G naar A te realiseren. De factoren isolatiewaarde, esthetica, onderhoud, kosten en uitvoerbaarheid bepaalden de keuze van de gevelafwerking.

Voorbereiding

Een flora en faunaonderzoek maakte deel uit van de voorbereiding. De woningen worden van buitenaf geïsoleerd door middel van steenstrips. Op basis van archieftekeningen, foto’s en opnames hebben we een 3d-model van het bestaande woningcomplex gemaakt. Dit 3d model gaf Parteon, de bewonerscommissie en de welstandscommissie een zeer realistisch beeld van het ontwerp. Het ontwerp is verder uitgewerkt en vormgegeven met de kleur- en materiaalkeuzes en akkoord bevonden door de welstandscommissie. De toe te passen ingrepen hebben een A-label en een verlaging van de onderhoudskosten tot gevolg. De werkzaamheden vinden plaats in bewoonde staat. Bij een aantal woningen worden de binnenpakketten vervangen, waarbij de bewoners de extra opties kunnen afrekenen via Volgjewoning.nl.

 

Design & Build

Het energetisch onderhoudsproject wordt uitgevoerd op basis van Design & Build, waarbij zowel het ontwerp als de realisatie van het project aan één opdrachtnemer wordt uitbesteed. Er wordt op integrale wijze gewerkt aan de meest optimale oplossing, binnen een overeenkomen budget, vastgestelde planning en het vooraf afgesproken (hoge) kwaliteitsniveau. Alle afspraken op het gebied van techniek, uitvoering en communicatie worden vastgelegd in een projectkwaliteitsplan. Daardoor is de risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijk en transparant.Voor het Design & Build traject werkt Logchies nauw samen met architect Koppes Bouwkunde.

Bij Design en Build is er sprake van een intensieve afstemming tussen opdrachtgever, bouwer en architect. Hiermee bereiken we het meest optimale uitvoeringsscenario op alle onderdelen.

 

project
Design & Build, energetisch renoveren, Wormerveer
plaats
Wormerveer
opdrachtgever
Parteon
grootte
41 eengezinswoningen
duur
6 maanden, opgeleverd juni 2017