Column nieuwsbrief LogchischerWijs

 

Logchischerwijs

 

APRIL 2017 | Vertrouwd en nieuw

 

bedrijfswagenMisschien heeft u het al gezien aan onze website…? Logchies heeft zich in een nieuw jasje gestoken! Deze vernieuwde huisstijl past bij de groei en transitie van Logchies naar het huidige totaalonderhoudsbedrijf met ruim vijftig jaar ervaring. Maar… hoe mooi de buitenkant ook blinkt, ook het hart van de organisatie moet dit intrinsiek zo beleven… Onder het nieuwe jasje zit nog steeds het vertrouwde familiebedrijf dat u als opdrachtgever, leverancier, bewoner of ketenpartner wil blijven verrassen met onze bekende service, kennis en kwaliteit.  

Trots!

Ik ben dan ook trots op onze medewerkers. Zij zijn bereid tot de benodigde verandering en aanpassing en willen zich blijven ontwikkelen. Onze medewerkers zijn breed inzetbaar binnen de organisatie, waardoor wij flexibel in kunnen spelen op de veranderende klantvraag. En we zijn blij met de komst van een aantal enthousiaste nieuwe collega’s, die het team van Logchies willen versterken en hun frisse blik meenemen in de organisatie. Het geeft ons de energie en de kennis en capaciteit die wij nodig hebben, in de veranderende markt en de opgave die er ligt op het gebied van energetisch renoveren (verduurzamen) en het totaalonderhoud van de woningvoorraad van onze opdrachtgevers. 

Focus

De financiële cijfers van Logchies in 2016 zijn goed te noemen. De omzetgroei van 65% volgt uit de vraag naar capaciteit van onze opdrachtgevers. Deze groei is volgens begroting behaald en geeft daarin de betrouwbaarheid en beheersbaarheid van onze bedrijfsvoering aan. Door de aantrekkende markt en krapte op de arbeidsmarkt zal er een duidelijke focus zijn op het behouden en onderhouden van de relatie met onze huidige opdrachtgevers en de beheersbaarheid van de projecten. We begrijpen de veranderende vraag vanuit de opdrachtgevers, die steeds meer de regisseursrol willen aannemen. Het blijvend monitoren, herzien en bijsturen van de inrichting van onze organisatie zal de komende jaren een structureel aandachtsgebied zijn binnen onze bedrijfsvoering. We blijven ons voortdurend aanpassen aan de veranderende klantvraag. Zo kunnen we de gewenste en vertrouwde kwaliteit en service blijven leveren.

Goed voor elkaar!

Vol trots op de inzet, veranderingsbereidheid en betrokkenheid die alle medewerkers tonen voor het bedrijf, zien wij de komende periode positief tegemoet in onze verdere groei als totaalonderhoudsbedrijf in renovatie en onderhoud. Met onze klanten zijn wij blijvend op zoek en op weg naar (nog) beter! Samen werken we voor het beste resultaat. Goed voor u, goed voor de bewoners, goed voor de omgeving. Goed voor elkaar! Bekijk hier het animatiefilmpje over onze nieuwe website

Samen de reis voortzetten

Samen met onze vaste opdrachtgevers willen we deze reis voortzetten.
Koos Koolstra, Directeur regio Amersfoort en Vastgoed, van De Alliantie geeft dat heel mooi aan in onderstaande quote: 

‘Ketensamenwerking met bedrijven, zoals die tussen Logchies en de Alliantie, begint met in elkaars verlengde liggende ondernemingsvisies. Vervolgens het overtuigd zijn van elkaars kwaliteiten, de bereidheid om deze langdurig voor elkaar in te zetten en samen verder te ontwikkelen. Tenslotte deel je de drive om voortdurend de kwaliteit van dienstverlening en het te maken product te willen verbeteren op de meest duurzame, innovatieve en kosten efficiënte wijze. Dan heb je het goed voor elkaar’

------------------------------------

Paulina Logchies